بسته اموزشی گرس هاپر

مجموعه جامع آموزش منطق طراحی مقداری (پارامتریک) با گرس هاپر

عنوان دوره: پاراتولز (فصل 1-29)

پاراتولز نام مجموعه آموزشی مقدماتی تا پیشرفته برنامه گرس هاپر است که توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است. این مجموعه به دقت و وسواس بسیار زیاد تنظیم شده و شامل مطالب بسیاری زیاد در خصوص زمینه ها و عوامل فرم یابی و ویرایش فرم ها در برنامه گرس هاپر است.

یادگیری پاراتولز از این جهت مهم است که شما از ابتدا با دانش و فهم مقدماتی از کار با برنامه گرس هاپر آشنا می شوید و هر چقد به فصل های انتهای مجموعه می رسید دانش شما در خصوص نحوه مدیریت داده ها در برنامه گرس هاپر افزایش خواهد یافت.

شیوه مطالعه:

حتما برای شروع مجموعه پاراتولز ابتدا باید 8 فصل اول مجموعه را مطالعه کنید.البته این هشت فصل که در مجموعه هشتاد و سه قسمت می باشد رایگان است که داخل کانال آپارات و یوتیوپ خود من نیز قرار گرفته.البته با خرید بسته این قسمت ها نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.  بعد از مطالعه این هشت فصل باید برید سراغ  پاراتولز .

وقتی صحبت از یک مجموعه جامع آموزشی در مورد گرس هاپر میشه قطعا این دوره که نظیرش رو در این حد از اطلاعات و فصول و قسمت ها کمتر جای میشه پیدا کرد!

نکته، عناوین داخلی هر فصل فقط تیتر اصلی آن قسمت بوده و داخل آنها بعضی از اطلاعات دیگری نیز قرار داده شده است.

اطلاعات بسته اموزشی پاراتولز:

 • قیمت: 900 هزار تومان
 • حجم فایل ها:بالای 50 گیگ (ارسال فقط به صورت لینک دانلود)
 • جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ایدی تلگرام و اینستاگرام سجاد امیدی پور در ارتباط باشید

جهت ثبت سفارش و خرید کلیک کنید

پیش از ثبت سفارش حتما با من در ارتباط باشید از طریق ایدی تلگرام و اینستاگرام و یا شماره واتساپ 09379642601

sajadmoidipour

سرفصل پاراتولز گرس هاپر برای بخش مقدماتی

فصل اول، اصول اولیه

فصل دوم،کار با محیط برنامه و ثبت مولفه

فصل سوم،اتصال و نمایش داده ها

فصل چهارم،کار با نقطه و خط

فصل پنجم،کار با ساختار داده

فصل ششم،کنترل گرهای خطوط و سطوح

فصل هفتم،جمع بندی پیش از تمرینات

فصل8،بردارها و کار با گراف ها

سرفصل پاراتولز گرس هاپر برای بخش متوسط تا پیشرفته

فصل 9: ایجاد منطق تغییر پذیری

 • ایجاد یک الگو و اعمال آن به سطوح به کمک روش مورف کردن
 • منطق کار با انتقالات (چرخش،مقیاس و جابجایی)
 • کار با منطق نقطه جذب جهت تولید لیستی از اعداد و محدود کردن آن به دامنه هدف
 • کار با منطق لافت و انتقالات جهت تغییر پذیری فرم ها
 • کار با منطق تغییر پذیری و تطبیق پذیری جهت انتقال داده های یک لیست به لیست دیگر
 • تغییر پذیری با مقدار ارزشی صفر و یک
 • تغییر پذیری با خطوط جذب
 • تغییر پذیری از طریق محدود سازی لیست(کاربرد مجموعه ها)
 • ایجاد لیستی از اعداد برای مولفه اکسترود
 • منطق ایجاد پارتیشن های چوبی پارامتریک
 • تغییر پذیری با مقدار ارزشی صفر و یک (دوم)
 • ایجاد لیست با ویژگی جذب و بردن آن در یک فرمول
 • تغییر پذیری با مولفه دفورم و کار با بردارها
 • ایجاد منطق پارتیشن های چوبی (دوم)
 • مدت زمان آموزش فصل نهم 192 دقیقه می باشد

فصل 10 : ایجاد منطق تنوع و مورفینگ

 • ایجاد منطق تنوع از طریق کاهش و مدیریت لیست
 • تنوع در مقدار اکسترود یک الگو
 • تنوع در مورفینگ صورت گرفته در الگوها
 • مورف کردن دوشکل درون یک سطح
 • مورف کردن روی دو سطح
 • تفکیک در عمل مورفینگ الگوها
 • روش های کم کردن ایتم های یک لیست با استفاده از منطق بولی و استفاده از شکل های سه بعدی
 • کار با طبقات و مورف کردن الگو
 • ساخت الگو در گرس هاپر و مورف کردن آن به سطح هدف
 • کار با مولفه surface morph
 • کار با مورف و شرط گذاری بر مبنای مساحت
 • مدت زمان اموزش فصل دهم 139 دقیقه می باشد

فصل 11 : ایجاد منطق پخش و توزیع

 • پخش و توزیع الگو حول خطوط
 • منطق کار با مولفه Pick choice
 • کار با طبقات
 • ایجاد فرم های نخ نما
 • پخش و تغییر ابعاد الگو حول یک مسیر دوبعدی
 • ایجاد خطوط توسط روش نقطه یابی در گرس هاپر و تغییر حالت آن به کمک گراف
 • تغییر نقاط از طریق گراف و پیدا کردن تصویر آنها در سطح زمین
 • کار با منطق پروژکت کردن الگوها
 • پخش شبکه ای الگوها
 • پخش الگوها به شکل هدف
 • پخش الگوها با تغییر چرخش و کنترل دامنه
 • پخش الگو روی نقطه هدف
 • منطق کار با اورینت
 • ساخت الگو و پخش شعاعی آن در گرس هاپر
 • مدت زمان اموزش این فصل 226 دقیقه

فصل 12 : ایجاد منطق آجرچینی

 • ایجاد منطق اول (ایجاد ردیف های اجری با یک نصف آجر فاصله)
 • ایجاد منطق دوم(ایجاد یک شبکه اجری)
 • ایجاد منطق سوم(تغییر پذیری در فاصله اجرها بخش اول)
 • ایجاد منطق چهارم(تغییر پذیری در فاصله اجرها بخش دوم)
 • ایجاد منطق پنجم(ایجاد ردیف های اجری با فاصله)
 • ایجاد منطق ششم(ایجاد ردیف های اجری روی خطوط)
 • ایجاد منطق هفتم(ایجاد دیوارهای آجری نمایشی)
 • ایجاد منطق هشتم(ایجاد دیواره های اجری روی سه سطح با اعمال شرط)
 • مدت زمان اموزش این فصل 106 دقیقه

فصل 13 : ایجاد منطق نمای پاسخگود

 • ایجاد الگوی اول(به روش نقطه یابی)
 • ایجاد الگوی دوم(کنترل الگو به واسطه نقطه هدف)
 • ایجاد الگوی سوم(به روش نقطه یابی)
 • مدت زمان اموزش این فصل 41 دقیقه

فصل 14 : ایجاد منطق عاملیت جذب

 • مفهوم جذب در مدلسازی و طراحی
 • کار با منطق جذب (نقطه و خط)
 • کار با منطق جذب و اتخاب الگوها با توجه به دامنه هدف
 • ایجاد شرط روی ویژگی جذب
 • تغییر بازشوهای پنل ها با توجه به ویژگی جذب
 • ویژگی جذب روی ضریب مقیاس
 • منطق کار با دو نقطه جذب و ایجاد شرط برای آنها
 • محدود کردن منطق جذب
 • منطق کار با سه یا چهار نقطه جذب
 • محدود کردن ضریب جذب
 • محدود کردن ضریب جذب 2
 • کار با ویژگی جذب برای ساخت پانل های لوزی شکل سه بعدی
 • ایجاد تابش بندهای نواری
 • محدود سازی ویژگی جذب 2
 • ایجاد ویژگی جذب و شرط گذاری و محدود سازی الگو
 • ایجاد ویژگی جذب از طریق نقاط روی خط و تاثیر روی ضریب مقیاس
 • ایجاد ویژگی جذب و تاثیر روی جهت نرمال های شکل
 • ایجاد ویژگی جذب برای ابعاد بازشو و تغییر و جابجای آن
 • مدت زمان اموزش این فصل 269 دقیقه

فصل 15 : ایجاد منطق سلول های ورونوی

 • دانش مقدماتی در خصوص کار با سلول های ورونوی
 • کار با سلول های ورونی
 • نماهایی از نوع ورونی
 • سلول های ورونی گرد
 • سلول ورونی و ویژگی جذب
 • نماهای از نوع ورونی
 • سلول ورونی و ویژگی جذب
 • سلول ورونی و تداخل احجام
 • سلول ورونی و مورف
 • سلول ورونی و رویه ها
 • سلول های ورونی سه بعدی
 • سلول های ورونی چند لایه
 • نماهای از نوع ورونی
 • سلول های ورونی و ویژگی جذب
 • سلول های ورونی و ویرایش داده
 • سلول های ورونی و نرمال ها
 • پوسته های متخلخل
 • گوی های ورونی
 • سلول های ورونی و انتقال به هدف
 • سلول های ورونی و اعمال نیرو
 • مدت اموزش این فصل 235 دقیقه

فصل 16 : ایجاد منطق احجام فولد

 • شکل های فولد حالت اول
 • شکل های فولد حالت دوم
 • ایجاد شکل های فولد به روش نقطه یابی
 • شکل های فولد حالت سوم
 • مدت زمان اموزش این فصل 41 دقیقه

فصل 17 : ایجاد منطق خرپا و سازه فضاکار

 • الگوهای خرپایی حالت اول
 • سوله های خرپایی
 • خرپاهای مستطیلی شکل
 • دیوارهای خرپا شکل
 • خرپا و افزونه لانچ باکس
 • مدت زمان اموزش این فصل 66 دقیقه

فصل 18 : ایجاد منطق کار با طبقات

 • الگوی اول
 • الگوی دوم و ایجاد بدنه دیاگرید
 • الگوی سوم
 • الگوی چهارم
 • الگوی پنجم و تفکیک طبقات
 • الگوی ششم و برج های دوقلو
 • الگوی هفتم
 • الگوی هشتم و تکیک طبقات
 • الگوی نهم و ایجاد بازشو های متغییر
 • الگوی دهم و ایجاد بازشوهای متغییر
 • مدت زمان اموزش این فصل 164 دقیقه

فصل 19 : ایجاد منطق کار با بازشوها

 • ایجاد بازشو در بدنه نما
 • ایجاد بازشو های مثلثی
 • ایجاد بازشو و ایجاد شرایط تصیم گیری روی تعداد آنها
 • ایجاد بازشوهای دلونی
 • مدت زمان اموزش این فصل 53 دقیقه

فصل 20 : ایجاد منطق کار با متابال ها

 • الگوی اول
 • الگوی دوم
 • الگوی سوم
 • الگوی چهارم
 • الگوی پنجم
 • الگوی ششم
 • مدت زمان اموزش این فصل 55 دقیقه

فصل 21 : ایجاد منطق کار با برش ها

 • تداخلات
 • تداخلات دوم
 • تداخلات سوم
 • کار با اورینت و ایجاد الگوهای طبقاتی
 • ایجاد پارتیشن یا تیغه های چوبی
 • ایجاد پارتیشن های چوبی روی سطح غیر یکنواخت
 • ایجاد پارتیشن ها یا تیغه های چوبی
 • ایجاد مقاطع توپوگرافی و پهن کردن آنها در زمین
 • ایجاد پارتیشن ها یا تیغه های چوبی با اعمال محدودیت
 • ایجاد نیمکت های پارامتریک چوبی
 • ایجاد زمین و روش های مدیریت آن
 • مدت زمان اموزش این فصل 124 دقیقه

فصل 22 : ایجاد منطق کار با شبکه و سطوح

 • ایجاد الگوهای متعامد
 • تغییر در ساختار تقسیم بندی سطوح
 • تغییر در ساختار تقسیم بندی سطوح
 • ایجاد الگوهای تطبیقی
 • کار با ساختار رویه ها
 • ایجاد شبکه های هرمی
 • تغییر دامنه تقسیمات سطوح و ویرایش آنها
 • کار با مولفه کپی تریم
 • نقطه یابی روی سطوح
 • کار با سطوح
 • ویرایش دامنه تقسیمات سطوح
 • ایجاد تقسیمات غیر یکنواخت سطوح
 • ایجاد پوسته های سینوسی شکل
 • ایجاد سطح موجی شکل
 • مدت زمان اموزش این فصل 227 دقیقه

فصل 23 : ایجاد منطق کار با تصویر

 • منطق کار با مقدار ارزشی صفر و یک
 • مقدار ارشی صفر و یک و کنترل پارامترها
 • ایجاد رویه های موج دار به کمک تصاویر
 • رنگی کردن اشکال
 • مقدار ارزشی صفر و یک و کنترل پارامترها
 • مدت زمان اموزش این فصل 89 دقیقه

فصل 24 : ایجاد منطق کار با نما و فرم

 • گردش کار بین راینو و گرس هاپر
 • ایجاد شبکه های لانه زنبوری غیر یک نواخت
 • ایجاد الگوی دو بعدی و انتقال ان به سطح هدف
 • ایجاد الگوی دو بعدی و انتقال ان به سطح هدف
 • ایجاد پنل های مربعی شکل
 • ایجاد نماهای تابش بند به کمک تصاویر
 • ایجاد پنل های جند ضلعی
 • مورف کردن و ایجاد شرط
 • ایجاد الگوهای موجی شکل
 • ایجاد نماهای هرمی شکل متخلخل
 • ایجاد پنل های مثلثی شکل
 • ایجاد نماهای تطبیقی
 • ایجاد شبکه روی سطوح
 • ایجاد الگو با بازشوهای محدود در نقطه هدف
 • ایجاد الگوهای تغییر پذیر در بدنه سطوح
 • ایجاد الگوهای مخروطی شکل در بدنه
 • مدت زمان اموزش این فصل 294 دقیقه

فصل 25 : ایجاد منطق کار با تابش بندها

 • ایجاد تابش بند ها روی خطوط
 • ایجاد تابش بندهای افقی روی سطوح
 • ایجاد تابش بندهای متغییر
 • ایجاد تابش بند روی نقاط هدف
 • ایجاد تابش بند به کمک تصاویر
 • مدت زمان اموزش این فصل 77 دقیقه

فصل 26 : تمرینات تکمیلی

 • ایجاد سقف های موجی شکل با ویزگی جذب
 • ایجاد نماهای لوله ای شکل
 • کار با سلول های ورونی
 • کار با سلول های ورونی روی سطوح
 • ایجاد رویه های موج دار از نوع ورونی
 • انتقال سلول های ورونی دو بعدی به شکل هدف و کار روی انها
 • ایجاد شرط روی الگوهای سطح نما
 • ایجاد پوسته های گرد
 • ایجاد نماهای تغییر پذیر روی بازشوها
 • ایجاد پوسته های الماسی
 • مورف و روش های ایجاد شرط
 • ایجاد سقف های مشبک
 • ایجاد شرط روی انتخاب الگوهای سطح نما
 • ایجاد بازشوهای تغییر پذیر روی سطح نما
 • مورف کردن الگوها روی سطح
 • ایجاد نماهای خطی متغییر
 • مدت زمان اموزش این فصل 270 دقیقه

فصل 27:آموزش برخی از پلاگین های گرس هاپر (زاغ بور) 

 • بخش اول،آموزش پلاگین PANELINGTOOLS در گرس هاپر
 • بخش دوم، پروژکار PANELINGTOOLS گرس هاپر
 • بخش سوم،پروژه کار PANELINGTOOLS راینو و یک هدیه از اموزش این پلاگین برای راینو
  بخش چهارم، اموزش پلاگین WEAVERBIRD
 • بخش پنجم،پروژکار پلاگین WEAVERBIRD
 • بخش ششم،پروژکار پلاگین SUPER MESH

فصل28:پروژه کارهای گرس هاپر(سمندر)

 • کار با دیوارهای نمایشی از طریق تداخلات و انتخاب محدوده معیین از یک سطح
 • ایجاد پوسته های مثلثی و هموار
 • ایجاد متابال های توپر
 • ایجاد نماهای مشبک از طریق کنترل نقاط تشکیل دهنده الگوها
 • ایجاد نما با بازشوهای متغییر
 • کار با نیرو جهت تغییر ساختار فرم
 • ایجاد پوسته های داینامیک
 • ایجاد چیدمان های متغییر و مورف کردن الگو درون آن
 • ایجاد تابش بندهای نواری
 • ایجاد پارتیشن های چوبی الگوی اول
 • ایجاد پارتیشن های چوبی الگوی دوم
 • ایجاد پارتیشن های چوبی الگوی سوم
 • ایجاد پارتیشن های چوبی الگوی چهارم
 • کار با ساختارهای تصمیم گیری
 • کار با مولفه maelstrom
 • ایجاد افکت موج دار روی سطوح و رنگی کردن آنها
 • ایجاد افکت موج دار روی سطوح و رنگی کردن آنها بخش دوم
 • ایجاد جلوه نویز یا اشفتگی روی ببخشی از بدنه سطوح
 • ایجاد جلوه انیمیت روی پارامترهای طراحی
 • کار با میدان های نیرو و ایجاد خطوط شناور
 • ایجاد کره های مشبک
 • ایجاد الگوهای اجری متغییر
 • ایجاد سقف های گنبدی به روش نقطه یابی و ایجاد شرط روی آن
 • کاشی کاری غیر یکنواخت
 • ایجاد فرم های منحنی شکل به کمک متابال
 • مدلسازی مبتنی بر وکسل
 • کار با بردارها و فالو کردن الگوها نسبت به نقطه هدف
 • ایجاد نیمکت های پارامتریک
 • ایجاد تغییر پذیری روی پارامترهای نما به کمک تصاویر
 • بینایی ماشین در گرس هاپر
 • بینایی ماشین در گرس هاپر قسمت دوم

فصل29:پارتیکل اسپرینگ سیستم(پارافورس) .

 • ایجاد نیرو و ردیابی آن روی یک نقطه
 • ایجاد نیرو و ردیابی آن روی مجموعه ای از نقاط
 • ایجاد نیرو به خطوط و ایجاد حالت کشسانی
 • ایجاد نیرو به الگوهای دو بعدی
 • ایجاد فرآیند حذف لبه های سطوح (بهینه سازی مش)
 • ایجاد فرآیند حذف لبه های سطوح۲ (بهینه سازی مش)
 • اعمال نیرو به نقاط سازنده سطوح جهت تغییر فرم آن
 • بهینه سازی شکل های مش
 • بهینه سازی شکل های مش در محیط راینو
 • اعمال نیرو به شکل مش و کار روی آن
 • اعمال نیرو به محدوده های نا منظم
 • ایجاد الگوهای چادری از روی خطوط
 • ایجاد الگوهای چادری از روی چند نقطه (اینتراکتیو)
 • ایجاد احجام بادکرده یا بدنه های نرم
 • انیمیت کردن پارامترها
 • ایجاد تغییر روی تقسیمات شکل
 • اعمال نیرو به محدوده های دارای فضاهای خالی روش اول
 • اعمال نیرو به محدوده های دارای فضاهای خالی روش دوم ۱
 • اعمال نیرو به محدوده های دارای فضاهای خالی روش سوم
 • ایجاد الگوهای چادری
 • ایجاد الگوهای چادری
 • ایجاد چند الگوی چادری در کنار هم
 • ایجاد چند الگوی چادری در کنار هم با نقاط لنگر گاه در وسط آنها ارتباط با تمرین قبلی
 • ایجاد الگوهای چادری با اصلاح مش
 • آرایش شبکه ای از دایره حول تصویر
 • برخورد
 • ارایش مجموعه ای از دایره ها روی سطوح
 • ایجاد الگوهای چادری از روی نقاط(اینتراکتیو)
 • ایجاد پارچه
 • اعمال نیرو به منطقه هدف
 • ایجاد فرورفتگی روی تقسیمات شکل
 • ایجاد تغییر روی تقسیمات شکل ۲

فصل30:پارالوپ(ایجاد الگوریتم های بازگشتی و فراکتالی) 

 • ایجاد بازگشت ، بخش اول
 • ایجاد بازگشت ، بخش دوم
 • ایجاد بازگشت ، بخش سوم
 • شرط پایان حلقه
 • بازگشت روی دو داده
 • توضیحات تکمیلی
 • شرط پایان حلقه بخش دوم
 • شمارنده حلقه
 • بازگشت روی مولفه ها
 • بازگشت روی تقسیمات شکل
 • بازگشت روی نویز
 • معرفی کتاب فراکتال ها
 • مجموعه کانتور
 • مربع سیرپنیسکی
 • برف دانه کخ
 • مکعب سیرپنیسکی بدون لوپ
 • مکعب سیرپنیسکی با لوپ
 • گشت تصادفی
 • بازگشت روی ضریب جابجایی
 • درخت فراکتالی الگوی اول

برخی از آموزش های بسته پاراتولز: