بسته اموزشی گرس هاپر

مجموعه جامع آموزش منطق طراحی مقداری (پارامتریک) با گرس هاپر

عنوان دوره: پاراتولز (فصل 1-29)

پاراتولز نام مجموعه آموزشی مقدماتی تا پیشرفته برنامه گرس هاپر است که توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است. این مجموعه به دقت و وسواس بسیار زیاد تنظیم شده و شامل مطالب بسیاری زیاد در خصوص زمینه ها و عوامل فرم یابی و ویرایش فرم ها در برنامه گرس هاپر است.

یادگیری پاراتولز از این جهت مهم است که شما از ابتدا با دانش و فهم مقدماتی از کار با برنامه گرس هاپر آشنا می شوید و هر چقد به فصل های انتهای مجموعه می رسید دانش شما در خصوص نحوه مدیریت داده ها در برنامه گرس هاپر افزایش خواهد یافت.

شیوه مطالعه:

حتما برای شروع مجموعه پاراتولز ابتدا باید 8 فصل اول مجموعه را که داخل سه dvd قرار دارد را ابتدا مطالعه کنید.البته این هشت فصل که در مجموعه هشتاد و سه قسمت می باشد رایگان است که داخل کانال آپارات و یوتیوپ خود من نیز قرار گرفته.البته با خرید بسته این قسمت ها نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.  بعد از مطالعه این هشت فصل باید برید سراغ دی وی دی های که روی آن پاراتولز نوشته شده است.

وقتی صحبت از یک مجموعه جامع آموزشی در مورد گرس هاپر میشه قطعا این دوره که نظیرش رو در این حد از اطلاعات و فصول و قسمت ها کمتر جای میشه پیدا کرد!

نکته، عناوین داخلی هر فصل فقط تیتر اصلی آن قسمت بوده و داخل آنها بعضی از اطلاعات دیگری نیز قرار داده شده است.

اطلاعات بسته اموزشی پاراتولز:

 • قیمت: 600 هزار تومان
 • حجم فایل ها:16 دی وی دی بدون ابدیت ها(ابدیت های به صورت لینک دانلود)
 • جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ایدی تلگرام و اینستاگرام سجاد امیدی پور در ارتباط باشید

جهت ثبت سفارش و خرید کلیک کنید

پیش از ثبت سفارش حتما با من در ارتباط باشید از طریق ایدی تلگرام و اینستاگرام و یا شماره واتساپ 09379642601

sajadmoidipour

سرفصل پاراتولز گرس هاپر برای بخش مقدماتی

فصل اول، اصول اولیه

فصل دوم،کار با محیط برنامه و ثبت مولفه

فصل سوم،اتصال و نمایش داده ها

فصل چهارم،کار با نقطه و خط

فصل پنجم،کار با ساختار داده

فصل ششم،کنترل گرهای خطوط و سطوح

فصل هفتم،جمع بندی پیش از تمرینات

فصل8،بردارها و کار با گراف ها

سرفصل پاراتولز گرس هاپر برای بخش متوسط تا پیشرفته

فصل 9: ایجاد منطق تغییر پذیری

 • ایجاد یک الگو و اعمال آن به سطوح به کمک روش مورف کردن
 • منطق کار با انتقالات (چرخش،مقیاس و جابجایی)
 • کار با منطق نقطه جذب جهت تولید لیستی از اعداد و محدود کردن آن به دامنه هدف
 • کار با منطق لافت و انتقالات جهت تغییر پذیری فرم ها
 • کار با منطق تغییر پذیری و تطبیق پذیری جهت انتقال داده های یک لیست به لیست دیگر
 • تغییر پذیری با مقدار ارزشی صفر و یک
 • تغییر پذیری با خطوط جذب
 • تغییر پذیری از طریق محدود سازی لیست(کاربرد مجموعه ها)
 • ایجاد لیستی از اعداد برای مولفه اکسترود
 • منطق ایجاد پارتیشن های چوبی پارامتریک
 • تغییر پذیری با مقدار ارزشی صفر و یک (دوم)
 • ایجاد لیست با ویژگی جذب و بردن آن در یک فرمول
 • تغییر پذیری با مولفه دفورم و کار با بردارها
 • ایجاد منطق پارتیشن های چوبی (دوم)
 • مدت زمان آموزش فصل نهم 192 دقیقه می باشد

فصل 10 : ایجاد منطق تنوع و مورفینگ

 • ایجاد منطق تنوع از طریق کاهش و مدیریت لیست
 • تنوع در مقدار اکسترود یک الگو
 • تنوع در مورفینگ صورت گرفته در الگوها
 • مورف کردن دوشکل درون یک سطح
 • مورف کردن روی دو سطح
 • تفکیک در عمل مورفینگ الگوها
 • روش های کم کردن ایتم های یک لیست با استفاده از منطق بولی و استفاده از شکل های سه بعدی
 • کار با طبقات و مورف کردن الگو
 • ساخت الگو در گرس هاپر و مورف کردن آن به سطح هدف
 • کار با مولفه surface morph
 • کار با مورف و شرط گذاری بر مبنای مساحت
 • مدت زمان اموزش فصل دهم 139 دقیقه می باشد

فصل 11 : ایجاد منطق پخش و توزیع

 • پخش و توزیع الگو حول خطوط
 • منطق کار با مولفه Pick choice
 • کار با طبقات
 • ایجاد فرم های نخ نما
 • پخش و تغییر ابعاد الگو حول یک مسیر دوبعدی
 • ایجاد خطوط توسط روش نقطه یابی در گرس هاپر و تغییر حالت آن به کمک گراف
 • تغییر نقاط از طریق گراف و پیدا کردن تصویر آنها در سطح زمین
 • کار با منطق پروژکت کردن الگوها
 • پخش شبکه ای الگوها
 • پخش الگوها به شکل هدف
 • پخش الگوها با تغییر چرخش و کنترل دامنه
 • پخش الگو روی نقطه هدف
 • منطق کار با اورینت
 • ساخت الگو و پخش شعاعی آن در گرس هاپر
 • مدت زمان اموزش این فصل 226 دقیقه

فصل 12 : ایجاد منطق آجرچینی

 • ایجاد منطق اول (ایجاد ردیف های اجری با یک نصف آجر فاصله)
 • ایجاد منطق دوم(ایجاد یک شبکه اجری)
 • ایجاد منطق سوم(تغییر پذیری در فاصله اجرها بخش اول)
 • ایجاد منطق چهارم(تغییر پذیری در فاصله اجرها بخش دوم)
 • ایجاد منطق پنجم(ایجاد ردیف های اجری با فاصله)
 • ایجاد منطق ششم(ایجاد ردیف های اجری روی خطوط)
 • ایجاد منطق هفتم(ایجاد دیوارهای آجری نمایشی)
 • ایجاد منطق هشتم(ایجاد دیواره های اجری روی سه سطح با اعمال شرط)
 • مدت زمان اموزش این فصل 106 دقیقه

فصل 13 : ایجاد منطق نمای پاسخگود

 • ایجاد الگوی اول(به روش نقطه یابی)
 • ایجاد الگوی دوم(کنترل الگو به واسطه نقطه هدف)
 • ایجاد الگوی سوم(به روش نقطه یابی)
 • مدت زمان اموزش این فصل 41 دقیقه

فصل 14 : ایجاد منطق عاملیت جذب

 • مفهوم جذب در مدلسازی و طراحی
 • کار با منطق جذب (نقطه و خط)
 • کار با منطق جذب و اتخاب الگوها با توجه به دامنه هدف
 • ایجاد شرط روی ویژگی جذب
 • تغییر بازشوهای پنل ها با توجه به ویژگی جذب
 • ویژگی جذب روی ضریب مقیاس
 • منطق کار با دو نقطه جذب و ایجاد شرط برای آنها
 • محدود کردن منطق جذب
 • منطق کار با سه یا چهار نقطه جذب
 • محدود کردن ضریب جذب
 • محدود کردن ضریب جذب 2
 • کار با ویژگی جذب برای ساخت پانل های لوزی شکل سه بعدی
 • ایجاد تابش بندهای نواری
 • محدود سازی ویژگی جذب 2
 • ایجاد ویژگی جذب و شرط گذاری و محدود سازی الگو
 • ایجاد ویژگی جذب از طریق نقاط روی خط و تاثیر روی ضریب مقیاس
 • ایجاد ویژگی جذب و تاثیر روی جهت نرمال های شکل
 • ایجاد ویژگی جذب برای ابعاد بازشو و تغییر و جابجای آن
 • مدت زمان اموزش این فصل 269 دقیقه

فصل 15 : ایجاد منطق سلول های ورونوی

 • دانش مقدماتی در خصوص کار با سلول های ورونوی
 • کار با سلول های ورونی
 • نماهایی از نوع ورونی
 • سلول های ورونی گرد
 • سلول ورونی و ویژگی جذب
 • نماهای از نوع ورونی
 • سلول ورونی و ویژگی جذب
 • سلول ورونی و تداخل احجام
 • سلول ورونی و مورف
 • سلول ورونی و رویه ها
 • سلول های ورونی سه بعدی
 • سلول های ورونی چند لایه
 • نماهای از نوع ورونی
 • سلول های ورونی و ویژگی جذب
 • سلول های ورونی و ویرایش داده
 • سلول های ورونی و نرمال ها
 • پوسته های متخلخل
 • گوی های ورونی
 • سلول های ورونی و انتقال به هدف
 • سلول های ورونی و اعمال نیرو
 • مدت اموزش این فصل 235 دقیقه

فصل 16 : ایجاد منطق احجام فولد

 • شکل های فولد حالت اول
 • شکل های فولد حالت دوم
 • ایجاد شکل های فولد به روش نقطه یابی
 • شکل های فولد حالت سوم
 • مدت زمان اموزش این فصل 41 دقیقه

فصل 17 : ایجاد منطق خرپا و سازه فضاکار

 • الگوهای خرپایی حالت اول
 • سوله های خرپایی
 • خرپاهای مستطیلی شکل
 • دیوارهای خرپا شکل
 • خرپا و افزونه لانچ باکس
 • مدت زمان اموزش این فصل 66 دقیقه

فصل 18 : ایجاد منطق کار با طبقات

 • الگوی اول
 • الگوی دوم و ایجاد بدنه دیاگرید
 • الگوی سوم
 • الگوی چهارم
 • الگوی پنجم و تفکیک طبقات
 • الگوی ششم و برج های دوقلو
 • الگوی هفتم
 • الگوی هشتم و تکیک طبقات
 • الگوی نهم و ایجاد بازشو های متغییر
 • الگوی دهم و ایجاد بازشوهای متغییر
 • مدت زمان اموزش این فصل 164 دقیقه

فصل 19 : ایجاد منطق کار با بازشوها

 • ایجاد بازشو در بدنه نما
 • ایجاد بازشو های مثلثی
 • ایجاد بازشو و ایجاد شرایط تصیم گیری روی تعداد آنها
 • ایجاد بازشوهای دلونی
 • مدت زمان اموزش این فصل 53 دقیقه

فصل 20 : ایجاد منطق کار با متابال ها

 • الگوی اول
 • الگوی دوم
 • الگوی سوم
 • الگوی چهارم
 • الگوی پنجم
 • الگوی ششم
 • مدت زمان اموزش این فصل 55 دقیقه

فصل 21 : ایجاد منطق کار با برش ها

 • تداخلات
 • تداخلات دوم
 • تداخلات سوم
 • کار با اورینت و ایجاد الگوهای طبقاتی
 • ایجاد پارتیشن یا تیغه های چوبی
 • ایجاد پارتیشن های چوبی روی سطح غیر یکنواخت
 • ایجاد پارتیشن ها یا تیغه های چوبی
 • ایجاد مقاطع توپوگرافی و پهن کردن آنها در زمین
 • ایجاد پارتیشن ها یا تیغه های چوبی با اعمال محدودیت
 • ایجاد نیمکت های پارامتریک چوبی
 • ایجاد زمین و روش های مدیریت آن
 • مدت زمان اموزش این فصل 124 دقیقه

فصل 22 : ایجاد منطق کار با شبکه و سطوح

 • ایجاد الگوهای متعامد
 • تغییر در ساختار تقسیم بندی سطوح
 • تغییر در ساختار تقسیم بندی سطوح
 • ایجاد الگوهای تطبیقی
 • کار با ساختار رویه ها
 • ایجاد شبکه های هرمی
 • تغییر دامنه تقسیمات سطوح و ویرایش آنها
 • کار با مولفه کپی تریم
 • نقطه یابی روی سطوح
 • کار با سطوح
 • ویرایش دامنه تقسیمات سطوح
 • ایجاد تقسیمات غیر یکنواخت سطوح
 • ایجاد پوسته های سینوسی شکل
 • ایجاد سطح موجی شکل
 • مدت زمان اموزش این فصل 227 دقیقه

فصل 23 : ایجاد منطق کار با تصویر

 • منطق کار با مقدار ارزشی صفر و یک
 • مقدار ارشی صفر و یک و کنترل پارامترها
 • ایجاد رویه های موج دار به کمک تصاویر
 • رنگی کردن اشکال
 • مقدار ارزشی صفر و یک و کنترل پارامترها
 • مدت زمان اموزش این فصل 89 دقیقه

فصل 24 : ایجاد منطق کار با نما و فرم

 • گردش کار بین راینو و گرس هاپر
 • ایجاد شبکه های لانه زنبوری غیر یک نواخت
 • ایجاد الگوی دو بعدی و انتقال ان به سطح هدف
 • ایجاد الگوی دو بعدی و انتقال ان به سطح هدف
 • ایجاد پنل های مربعی شکل
 • ایجاد نماهای تابش بند به کمک تصاویر
 • ایجاد پنل های جند ضلعی
 • مورف کردن و ایجاد شرط
 • ایجاد الگوهای موجی شکل
 • ایجاد نماهای هرمی شکل متخلخل
 • ایجاد پنل های مثلثی شکل
 • ایجاد نماهای تطبیقی
 • ایجاد شبکه روی سطوح
 • ایجاد الگو با بازشوهای محدود در نقطه هدف
 • ایجاد الگوهای تغییر پذیر در بدنه سطوح
 • ایجاد الگوهای مخروطی شکل در بدنه
 • مدت زمان اموزش این فصل 294 دقیقه

فصل 25 : ایجاد منطق کار با تابش بندها

 • ایجاد تابش بند ها روی خطوط
 • ایجاد تابش بندهای افقی روی سطوح
 • ایجاد تابش بندهای متغییر
 • ایجاد تابش بند روی نقاط هدف
 • ایجاد تابش بند به کمک تصاویر
 • مدت زمان اموزش این فصل 77 دقیقه

فصل 26 : تمرینات تکمیلی

 • ایجاد سقف های موجی شکل با ویزگی جذب
 • ایجاد نماهای لوله ای شکل
 • کار با سلول های ورونی
 • کار با سلول های ورونی روی سطوح
 • ایجاد رویه های موج دار از نوع ورونی
 • انتقال سلول های ورونی دو بعدی به شکل هدف و کار روی انها
 • ایجاد شرط روی الگوهای سطح نما
 • ایجاد پوسته های گرد
 • ایجاد نماهای تغییر پذیر روی بازشوها
 • ایجاد پوسته های الماسی
 • مورف و روش های ایجاد شرط
 • ایجاد سقف های مشبک
 • ایجاد شرط روی انتخاب الگوهای سطح نما
 • ایجاد بازشوهای تغییر پذیر روی سطح نما
 • مورف کردن الگوها روی سطح
 • ایجاد نماهای خطی متغییر
 • مدت زمان اموزش این فصل 270 دقیقه

فصل 27:آموزش برخی از پلاگین های گرس هاپر (زاغ بور) 

 • بخش اول،آموزش پلاگین PANELINGTOOLS در گرس هاپر
 • بخش دوم، پروژکار PANELINGTOOLS گرس هاپر
 • بخش سوم،پروژه کار PANELINGTOOLS راینو و یک هدیه از اموزش این پلاگین برای راینو
  بخش چهارم، اموزش پلاگین WEAVERBIRD
 • بخش پنجم،پروژکار پلاگین WEAVERBIRD
 • بخش ششم،پروژکار پلاگین SUPER MESH

فصل28:پروژه کارهای گرس هاپر(سمندر)

 • کار با دیوارهای نمایشی از طریق تداخلات و انتخاب محدوده معیین از یک سطح
 • ایجاد پوسته های مثلثی و هموار
 • ایجاد متابال های توپر
 • ایجاد نماهای مشبک از طریق کنترل نقاط تشکیل دهنده الگوها
 • ایجاد نما با بازشوهای متغییر
 • کار با نیرو جهت تغییر ساختار فرم
 • ایجاد پوسته های داینامیک
 • ایجاد چیدمان های متغییر و مورف کردن الگو درون آن
 • ایجاد تابش بندهای نواری
 • ایجاد پارتیشن های چوبی الگوی اول
 • ایجاد پارتیشن های چوبی الگوی دوم
 • ایجاد پارتیشن های چوبی الگوی سوم
 • ایجاد پارتیشن های چوبی الگوی چهارم
 • کار با ساختارهای تصمیم گیری
 • کار با مولفه maelstrom
 • ایجاد افکت موج دار روی سطوح و رنگی کردن آنها
 • ایجاد افکت موج دار روی سطوح و رنگی کردن آنها بخش دوم
 • ایجاد جلوه نویز یا اشفتگی روی ببخشی از بدنه سطوح
 • ایجاد جلوه انیمیت روی پارامترهای طراحی
 • کار با میدان های نیرو و ایجاد خطوط شناور
 • ایجاد کره های مشبک
 • ایجاد الگوهای اجری متغییر
 • ایجاد سقف های گنبدی به روش نقطه یابی و ایجاد شرط روی آن
 • کاشی کاری غیر یکنواخت
 • ایجاد فرم های منحنی شکل به کمک متابال
 • مدلسازی مبتنی بر وکسل
 • کار با بردارها و فالو کردن الگوها نسبت به نقطه هدف
 • ایجاد نیمکت های پارامتریک
 • ایجاد تغییر پذیری روی پارامترهای نما به کمک تصاویر
 • بینایی ماشین در گرس هاپر
 • بینایی ماشین در گرس هاپر قسمت دوم

فصل29:پارتیکل اسپرینگ سیستم(پارافورس) .

 • ایجاد نیرو و ردیابی آن روی یک نقطه
 • ایجاد نیرو و ردیابی آن روی مجموعه ای از نقاط
 • ایجاد نیرو به خطوط و ایجاد حالت کشسانی
 • ایجاد نیرو به الگوهای دو بعدی
 • ایجاد فرآیند حذف لبه های سطوح (بهینه سازی مش)
 • ایجاد فرآیند حذف لبه های سطوح۲ (بهینه سازی مش)
 • اعمال نیرو به نقاط سازنده سطوح جهت تغییر فرم آن
 • بهینه سازی شکل های مش
 • بهینه سازی شکل های مش در محیط راینو
 • اعمال نیرو به شکل مش و کار روی آن
 • اعمال نیرو به محدوده های نا منظم
 • ایجاد الگوهای چادری از روی خطوط
 • ایجاد الگوهای چادری از روی چند نقطه (اینتراکتیو)
 • ایجاد احجام بادکرده یا بدنه های نرم
 • انیمیت کردن پارامترها
 • ایجاد تغییر روی تقسیمات شکل
 • اعمال نیرو به محدوده های دارای فضاهای خالی روش اول
 • اعمال نیرو به محدوده های دارای فضاهای خالی روش دوم ۱
 • اعمال نیرو به محدوده های دارای فضاهای خالی روش سوم
 • ایجاد الگوهای چادری
 • ایجاد الگوهای چادری
 • ایجاد چند الگوی چادری در کنار هم
 • ایجاد چند الگوی چادری در کنار هم با نقاط لنگر گاه در وسط آنها ارتباط با تمرین قبلی
 • ایجاد الگوهای چادری با اصلاح مش
 • آرایش شبکه ای از دایره حول تصویر
 • برخورد
 • ارایش مجموعه ای از دایره ها روی سطوح
 • ایجاد الگوهای چادری از روی نقاط(اینتراکتیو)
 • ایجاد پارچه
 • اعمال نیرو به منطقه هدف
 • ایجاد فرورفتگی روی تقسیمات شکل
 • ایجاد تغییر روی تقسیمات شکل ۲

فصل30:پارالوپ(ایجاد الگوریتم های بازگشتی و فراکتالی) 

 • ایجاد بازگشت ، بخش اول
 • ایجاد بازگشت ، بخش دوم
 • ایجاد بازگشت ، بخش سوم
 • شرط پایان حلقه
 • بازگشت روی دو داده
 • توضیحات تکمیلی
 • شرط پایان حلقه بخش دوم
 • شمارنده حلقه
 • بازگشت روی مولفه ها
 • بازگشت روی تقسیمات شکل
 • بازگشت روی نویز
 • معرفی کتاب فراکتال ها
 • مجموعه کانتور
 • مربع سیرپنیسکی
 • برف دانه کخ
 • مکعب سیرپنیسکی بدون لوپ
 • مکعب سیرپنیسکی با لوپ
 • گشت تصادفی
 • بازگشت روی ضریب جابجایی
 • درخت فراکتالی الگوی اول

برخی از آموزش های بسته پاراتولز: