• جزوه فارسی گرس هاپر

جزوه اموزش فارسی گرس هاپر

جزوه شماره 1 گرس هاپر امیدی پور این جزوه اموزشی  با محوریت اموزش پلاگین لانچ باکس ، ایجاد نماهای اجری و کار با ویژگی های جذب توسط سجاد امیدی پورتهیه و تنظیم شده است.  [...]