پروژه کار رویت

رویکرد اصلی من برای این دوره ، اموزش پروژه محور برنامه رویت می باشد. هر فصل اختصاص دارد به یک موضوع یا تمرین که در حین اموزش نیز برخی از ابزارها مهم برنامه رویت نیز اموزش داده می شود .

واژه های کلیدی: رویت، مدلسازی، پروژه محور، سجاد امیدی پور

بسته اموزشی رویت  توسط سجاد امیدی پور و اختصاصی برای سایت Modelingmylife تهیه و تنظیم شده است . جهت مشاهده لینک ها می بایستی اقدام به خرید اشتراک کنید.

جهت مشاهده برخی از اموزش های رویت از کانال اپارات من  سجاد امیدی پور بازدید کنید.

فصل اول : دانش مقدماتی

قسمت اول : محیط کاری بخش اول

قسمت دوم : محیط کاری بخش دوم

قسمت سوم : محیط کاری بخش سوم

قسمت چهارم : معرفی تمپلیت و نحوه نصب آن

قسمت پنجم : نوار status bar

قسمت ششم : تنظیم واحد اندازه گیری

قسمت هفتم : تنظیم رنگ پس زمینه و تقسیم بندی محیط کاری و مدیریت نوار ابزارها

فصل دوم : پروژه کار شماره یک

قسمت اول : تراز بندی و ترسیم دیوار

قسمت دوم : جاگذاری درب و پنجره

قسمت سوم : ترسیم کف ساختمان

قسمت چهارم : ترسیم سقف ساختمان

قسمت پنجم : ترسیم دیوارهای دست انداز بام و ابزار برش

قسمت ششم : رنگی کردن دیوار

قسمت هفتم : اندازه گذاری

قسمت هشتم : بررسی کامل ابزار تراز بندی بخش اول

قسمت نهم : بررسی کامل ابزار تراز بندی قسمت دوم

فصل سوم: پروژه کار شماره دوم

قسمت اول : ترسیم کف و دیوارها

قسمت دوم : ایجاد سقف و جاگذاری درب و پنجره

قسمت سوم : اندازه گذاری

قسمت چهارم : نام گذاری فضاها و رنگی کردن آن

قسمت پنجم : کار با ابزراهای view range  و underlay

قسمت ششم : جدول مساحت گیری از فضاهای مفید

قسمت هفتم : بررسی  ابزار floor بخش اول

بخش هشتم : بررسی  ابزار floor بخش دوم

فصل چهارم: پروژه کار شماره سوم

قسمت اول : تراز بندی_ آکس بندی_ستون گذاری

قسمت دوم : کرسی چینی بخش اول

قسمت سوم : کرسی چینی بخش دوم

قسمت چهارم : بدست اوردن مساحت و حجم کرسی چینی

قسمت پنجم : سقف اول

قسمت ششم : سقف دوم

قسمت هفتم : دیوار بیرونی همکف

قسمت هشتم : دیوار داخلی همکف

قسمت نهم : دیوارهای طبقه دوم

قسمت دهم : جاگذاری درب و پنجره

قسمت یازدهم : تگ گذاری یا نوشتن پارامترهای مورد نیاز پنجره روی نقشه

قسمت دوازدهم : تگ گذاری قسمت دوم

قسمت سیزدهم : جدول تیپ بندی پنجره ها

قسمت چهاردهم : طراحی قرنیز دست انداز تراس

قسمت پانزدهم : طراحی پله

قسمت شانزدهم : طراحی پله ورودی

قسمت هفدهم : طراحی سقف شیبدار

فصل پنجم: پروژه کار شماره چهارم(پله سری اول)

قسمت اول : پله یک طرفه

قسمت دوم : پله دو طرفه

قسمت سوم : پله در ترکیب با کف

قسمت چهارم : سفارشی

فصل ششم: مدلسازی سوله به همراه اتصالات سازه ای

قسمت اول : ترسیم پلان آکس بندی

قسمت دوم : ایجاد ستون های سواله

قسمت سوم : ایجاد پی نقطه ای

قسمت چهارم : ایجاد تیر سقف

قسمت پنجم : ایجاد نیم طبقه

قسمت ششم : ایجاد اتصال ستون به پی

ادامه دارد…

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود بسته آموزشی رویت برای فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید . با تشکر سجاد امیدی پور .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود بسته اموزش رویت برای فصل دوم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید . با تشکر سجاد امیدی پور .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود بسته اموزش رویت برای فصل سوم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید . با تشکر سجاد امیدی پور .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود بسته اموزش رویت برای فصل چهارم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید . با تشکر سجاد امیدی پور .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود بسته اموزش رویت برای فصل پنجم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید . با تشکر سجاد امیدی پور .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود بسته اموزش رویت برای فصل ششم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید . با تشکر سجاد امیدی پور .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید