خانه2023-12-07T21:44:14+03:30

مطالعه در خصوص مدلسازی رایانشی و فرایند های تولید فرم به کمک رایانه.بررسی قابلیت های نرم افزارهای مدلسازی و طراحی الگوریتمیک برای طراحان.

معرفی کتاب های چاپ شده سجاد امیدی پور

اشتراک سطح اول

5,000,000

ریال
شش ماه

  • آموزش نرم افزارها
  • دانلود مقالات
  • اکانت شش ماهه
  • پشتیبانی

اشتراک سطح دوم

8,000,000

ریال
یک سال

  • آموزش نرم افزارها
  • دانلود مقالات
  • اکانت یک ساله
  • پشتیبانی

Go to Top