پایان نامه سجاد امیدی پور

روح زمانه:جستجو برای فرایند طراحی معماری در عصر الکترونیک(تصور فضای جدید)

کالبدی: موزه هنر های دیجیتال گیلان با رویکر فرا معماری

1-1-1 بیان موضوع

می توان موضوع این پژوهش را به این گونه اذعان کرد که از پایان قرن بیستم به این سو،عصر نو در تاریخ بشریت آغاز گشته است که این عصر را عصر الکترونیک یا اطلاعات می نامند که تمام قلمرو های مختلف نظیر آموزش،اقتصاد،فرهنگ و… را تحت تاثیر قرار داده و معماری نیز از این تاثیر دور نمانده است.

در نتیجه مساله ای که در اینجا پیش روی این پژوهش هست این هست که با پیدایش سیستم های ارتباطی و الکترونیکی، باعث شد که مفهوم فضایی کارکرد های زندگی روزمره همچون کار،خرید،تفریح،آموزش و…دگرگون شود که این موجب تغییر خصوصیات فضاهای معماری و ارائه تعریف جدیدی از فضا و مکان در این عصر شد.وآنچه که امروز تحت عناوینی همچون فرا معماری،معماری دیجیتال،فضای سایبر یا واقعیت مجازی مطرح می گرددبازتاب تغییرات ایجاد شده در مفهوم فضا و مکان می باشد که به ارائه تعریف نوینی از معماری(از نظر فرم،کارکرد،فرایند و ارزشی)انجامیده است.و رویکرد این پژوهش از این حیث مهم هست که به بررسی این تاثیرات تحت لفظ فناوری اطلاعات به عبارتی به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در معماری می پردازد.

 با خرید اشتراک امکان مشاهده لینک دانلود این مقاله را که در انتهای همین صفحه قرار داده شده است را خواهید داشت.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید