مقاله معماری و رسانه

چکیده

ترکیب فضاهای اطلاعاتی و مجازی، بعنوان نماد‌های عصر حاضر، با فضاهای فیزیکی و واقعی یک چالش و یا یک فرصت را برای بسیاری از معماران در طراحی فراهم کرده است. اکنون ساختمان‌ها نیز توانسته‌اند خود را در میان ابزار و وسایل ارتباطات جمعی جای دهند و خود نیز در امر اطلاع رسانی، تبدیل به یک رسانه شوند. اما علاوه بر خصوصیت اطلاع رسانی فضاها، اطلاعات نیز خود در برخی موارد می‌توانند در خلق فضاهای معماری مشارکت کند و همین امر موجب می‌شود یک فضا با کاربریی خاص در زمان‌های مختلف، کارایی1 و تصاویر متعددی را ارایه کند. دیگر بار معنای بناها تغییر یافته و نیاز به معنای جدیدی که فراخور شرایط حاضر جوامع اطلاعاتی باشد، احساس می‌گردد. پیشرفت تکنولوژی ارتباطات از یک سو و ظهور رسانه‌ها از سوی دیگر، سبب تاثیرات فراوان بر معماری شده است و در برخی از بناها استفاده از رسانه‌ در طراحی فضای معماری به عنوان یک مساله مهم مطرح شده است. این نیازهای جدید و پویا، ساختمانی را می‌طلبد که این معماری را منعکس کند.  از این دریچه در این نوشتار تلاش خواهد شد تاثیر رسانه جدید (که تحولات پرشتاب آن از پیشرفت علوم مرتبط با علم الکترونیک است) بر معماری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مقاله توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

واژه‌هاي كليدي: اطلاعات،دیجیتال،رسانه،اجرا،معماری نمایشی.

1- مقدمه

به منظور گشایش این بحث، اصطلاح اطلاعات باید تعریف گردد. اطلاعات مجموعه­ ای از حقایق و داده ­هاست. اطلاعات را همچنین می‌توان به صورت مراوده یا پذیرش دانش یا هوشمندی تعریف نمود. اطلاعات، موجودیتی است که به طور دائم درحال تغییر است (Pugh,2007,4). توزیع اطلاعات، همانطور که در این متن مورد استفاده قرار گرفته است، اساساً از طریق رسانه یا فناوری، امکان پذیر می‌گردد. فناوری (رسانه) در این راستا اساسی است زیرا نقش واسطه را بازی می­کند. رسانه به صورت شروط یا مراتب میانی: ابزاری که برای تأثیرگذاری یا هدایت یک چیز به کار می‌رود تعریف می‌گردد. فناوری یا رسانه (این دو واژه را می‌توان به‌جای یکدیگر به کار گرفت)، به عنوان ابزارهای استفاده می‌شوند که از طریق آن به تبادل اطلاعات با محیط فیزیکی می‌پردازیم.

جای هیچ سوالی نیست که ابزارها و انواع رسانه‌های جدیدی که توسعه می‌یابند با هر ساختاری که باشند بر محصولات تاثیر می‌گذارند. بحث مداومی در مورد رسانه‌های جدید، چیستی آن، چگونگی استفاده از آن و نقش آن در شکل‌دهی به آنچه که برای آن تولید شده وجود دارد. هر چند که تعریف این‌که دقیقا چه چیزی رسانه جدید را شکل می‌دهد، مبهم است. اما رسانه مورد استفاده ذاتا بر محصولات تاثیر می‌گذارد. اما زمانی‌که صحبت در این مورد را آغاز می‌کنیم، این پرسش به یک پرسش عمومی تبدیل می‌شود که می‌توان آن‌را به موضوعات مختلفی بسط داد. ویژگی‌های رسانه جدید «نمایش عددی2، مدولار بودن3، اتوماسیون4، تغییر پذیری و رمزی سازی5» که مانویچ در مورد آن سخن گفته همگی در رسانه جدید معماری ماندگار شده‌اند (Manovich,2001).

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود این مقاله لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید