سطح اطلاعاتی

 چکیده:

در گذشته، دو بعد تعیین کننده وجود داشت: حجم و انرژی. اکنون، بعد سومی هم وجود دارد و آن، اطلاعات است که با ظهور فناوری های کامپیوتری جدید، بارزتر شده است. در حالی که معماران قرن هاست که قادرند به موضوعات حجم و انرژی در معماری پاسخ گویند، اما اطلاعات، موضوع جدیدی است. که باعث منقلب کردن عرصه گفتگوی بنا و مخاطب شده است.در این مقاله سعی شده که این بعد از معماری را توصیف و تصویری از آن را ارائه گردد.

واژه های کلیدی: الکترونیک،اطلاعات، رسانه نوین ،چندرسانه ای،چیدمان،معماری آنلاین

مقدمه:

با پیشرفت های جدید در فرهنگ و فناوری،مفهوم سنتی رسانه و نیز گونه شناسی رسانه تغییر کرده است، و به تدریج از اهمیت مواد به کار رفته در اثر هنری کاسته شده و در مقابل،بر اهمیت ساز و کار توزیع افزوده شده است.

 با خرید اشتراک امکان مشاهده لینک دانلود این مقاله را که در انتهای همین صفحه قرار داده شده است را خواهید داشت.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید