عصر الکترونیک

آنچه در این مقاله خواهان بررسی‌اش می‌باشیم، بررسی عوامل شکل گیری و گسترش مولفه‌های زیباشناختی معماری عصر الکترونیک بر مبنای مفاهیم اجتماعی می‌باشد. بررسی و تفحص در این شرایط در بدو امر مستلزم این است که کاربرد خاص خود را از نظریه یادمانه‌ای به خوبی معرفی نمائیم.

این نظریه ابزار تحلیل مقاله برای بررسی عوامل گسترش مولفه‌های معماری عصر الکترونیک با یک رویکرد تطبیقی و مطرح ساختن این فرضیه که گسترش یک سبک طراحی در جامعه، بیشتر به خاطر فرا‌گیر شدن تصاویر ذهنی از طریق رسانه‌ها است تا  دلایل علمی. به همین جهت ابتدا به تعریف نظریه یادمانه‌ای و بررسی عوامل تولید و گسترش یادمانه‌های معماری عصر الکترونیک و تاثیراتی که این یادمانه‌ها بر معماری این عصر خواهند داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس دلایل این تاثیر پذیر مطرح می‌شود.

نتیجه مقاله تبیین این موضوع می‌باشد که چگونه فرم‌های که برای وجود خود هیچ دلیلی غیر از ضدیت با فرم های سنتی (قراردادی) ندارند با توجه به نظریه یادمانه‌ای گسترش می‌یابند، و چگونه می‌توان از بروز یا تکرار پذیری این یادمانه‌ها جلوگیری کرد.یادمانه‌ها یک حقیقت ظاهری اشتباه و بی ربط را جایگزین در هم تنیدگی جهان و ارتباطاتی که با محیط برقرار کرده‌ایم، می‌کنند، از این رو غالبا مضر هستند. این مقاله نیز به این مشکل اساسی در معماری اشاره نموده و با بازشناسی آن قصد تبیین این موضوع را که معماری می‌تواند مسئولیت های جدید را در مواجهه با جهان و فرهنگ‌ها ازخود نشان دهد و یک نمادگرایی مناسب را با توجه به زمینه و مکان به ما عطا نماید. این شیوه موجب برآمدن نتایجی می‌شود که دانش اصیل معماری را شکل می‌دهد.و از بروز یادمانه های معماری جلوگیری به عمل می‌آورد.

جهت دریافت نسخه متنی و پی دی اف این مقاله لطفا اقدام به خرید اشتراک کنید.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود  لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید . با تشکر سجاد امیدی پور .

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید