ایجاد ظرفیت اجرا

 چکیده:

ایجاد ظرفیت اجرا، مرحله ای از به اجرا در آوردن معماری نمایشی محسوب می شود که در آن ایده های نمایشی معمار باید در جهان واقعی «مادی» به انجام برسد. برای رسیدن به این هدف سیستم پارامتریک پویا پیشنهاد می شود. سیستمی که توسط پاتریک شوماخر با مطرح کردن نوعی دستگاه بنام کینکت « دستگاهی هوشمند شناسایی حرکت و صدا که توسط مایکروسافت ساخته شده است» امکان ارتباط و پیوند بین دنیای مجازی و مادی را ممکن ساخته، ارائه شده است. ایجاد ظرفیت اجرا در این مقاله، تنها بر سیستم های کینکتی تمرکز دارد که قابلیت تاثیرگذاری روی اجسام فیزیکی را دارند. به همین جهت لازم است ابتدا در مورد معماری دستگاه و ظرفیت های آن بحث کنیم. سیستم پارامتریک پویا پیشنهاد می نماید که رسانه های جدید به معمار اجازه می دهند که به صورت صریحی هم روح زمان« روحیه یا طرزفکر یک عصر یا دوره» و هم روح مکان «هویت مکانی» را از طریق یک معماری پویا، احساسی و خاطره انگیز توصیف نماید. این معماری ها محیط هایی را توصیف می نمایند که قادر به ارجاع بی درنگ روح محیطی، فرهنگی و اجتماعی یک مکان از طریق استفاده از تکنولوژی تعاملی فرهنگ رسانهای جدید میباشند.

کلید واژه: اجرا،کینکت،معماری دستگاه،پارامتریک پویا

 با خرید اشتراک امکان مشاهده لینک دانلود این مقاله را که در انتهای همین صفحه قرار داده شده است را خواهید داشت.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید