چكیده

ترکیب فضاهای اطلاعاتی و مجازی، بعنوان نمادهای عصر حاضر، با فضاهای فیزیکی و واقعی یک چالش و یا یک فرصت را برای بسیاری از معماران در طراحی فراهم کرده است. اکنون ساختمان ها نیز توانسته اند خود را در میان ابزار و وسایل ارتباطات جمعی جای دهند و خود نیز در امر اطلاع رسانی، تبدیل به یک رسانه شوند. اما علاوه بر خصوصیت اطلاع رسانی فضاها، اطلاعات نیز خود در برخی موارد می توانند در خلق فضاهای معماری مشارکت کند و همین امر موجب می شود یک فضا با کاربریی خاص در زمان های مختلف، کارایی و تصاویر متعددی را ارایه کند.

دیگر بار معنای بناها تغییر یافته و نیاز به معنای جدیدی که فراخور شرایط حاضر جوامع اطلاعاتی باشد، احساس می گردد. پیشرفت تکنولوژی ارتباطات از یک سو و ظهور رسانه ها از سوی دیگر، سبب تاثیرات فراوان بر معماری شده است و در برخی از بناها استفاده از رسانه در طراحی فضای معماری به عنوان یک مساله مهم مطرح شده است. این نیازهای جدید و پویا، ساختمانی را می طلبد که این معماری را منعکس کند. از این دریچه در این نوشتار تلاش خواهد شد تاثیر رسانه جدید (که تحولات پرشتاب آن از پیشرفت علوم مرتبط با علم الکترونیک است) بر معماری مورد بررسی قرار میگیرد

 واژه های کلیدی: اطلاعات،دیجیتال،رسانه،اجرا،معماری نمایشی

 با خرید اشتراک امکان مشاهده لینک دانلود این مقاله را که در انتهای همین صفحه قرار داده شده است را خواهید داشت.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید