فراتر از رسانه

 چکیده

موضوع مقاله حاضر تبیین تاثیرات فناوری های جدید اطلاعاتی و دیجیتالی بر معماری از طریق کنکاش در مفهوم فضای آنها می باشد.اهمیت این موضوع از این جهت مهم می باشد که تکنولوژی دیجیتال(به عنوان یک رسانه) ما را وامی دارد که تفکر ساختمان سازی به مثابه هنر انتزائی،دیوار به عنوان بخشی از ترکیب صوری مبتنی بر قوانین هندسی،را متوقف سازیم.و به این نکته بیندیشیم که معماری فقط هنر چگونه اشغال نمودن فضا نیست بلکه خلق موقعیت های قابل تغییریست که بتوانند نسبت به تمایلات اجتماعی اساسی از خود انعطاف نشان دهند.و به همین جهت بانفوذ این بعد به معماری،فضای که به سبب این تاثیر به وجود می آید تحت نام فضای محاوره ای یا نمایشی( 1بر مبنای تأثیر متقابل بین فضاهای دیجیتالی و فیزیکی)شناخته می شود.هدف مقاله حاضر نیز بررسی پیامدها و مفاهیمی است که این دیدگاه بر معماری دارد.

کلمات کلیدی:اطلاعات،رسانه،معماری نمایشی،اغوا

 با خرید اشتراک امکان مشاهده لینک دانلود این مقاله را که در انتهای همین صفحه قرار داده شده است را خواهید داشت.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید