سطح اطلاعاتی

چکیده

در گذشته، دو بعد تعیین کننده وجود داشت: حجم و انرژی. اکنون، بعد سومی هم وجود دارد و آن، اطلاعات است که با ظهور فناوری های کامپیوتری جدید، بارزتر شده است. در حالیکه معماران قرن­هاست که قادرند به موضوعات حجم و انرژی در معماری پاسخ گویند، اما اطلاعات، موضوع جدیدی است.

که باعث منقلب کردن عرصه گفتگوی بنا و مخاطب شده است.در این مقاله سعی شده که این بعد از معماری را توصیف و تصویری از آن را ارائه گردد.

واژه های کلیدی: الکترونیک، اطلاعات، رسانه نوین ، چندرسانه ای، چیدمان، معماری آنلاین

مقدمه

با پیشرفت های جدید در فرهنگ و فناوری، مفهوم سنتی رسانه و نیز گونه شناسی رسانه تغییر کرده است، و به تدریج از اهمیت مواد به کار رفته در اثر هنری کاسته شده و در مقابل،بر اهمیت ساز و کار توزیع افزوده شده است.

با انقلاب دیجیتال و ظهور فناوری های الکترونیکی و دیجیتالی، حتی الگوی توزیع بر هم ریخته است. و مقوله های همچون چند رسانه ای – هنر تعاملی – هنر شبکه و… شکل گرفته. و این موارد باعث ظهور نگرش های در معماری شد که موضوع مقاله حاضر نیز همین می باشد. که ارتباط رسانه را درحیطه معماری مورد بررسی قرار دهد اما نه به مفهوم سنتی آن بلکه این نوع از زیبا شناسی بر کاربر وقابلیت ها و رفتار اطلاعاتی او تاکید دارد.

چند تحول متفاوت در ایجاد یک بحران مفهومی سهیم بوده است. از دهه ی 1960 به بعد، پیشرفت سریع صورت های جدید هنری-هم گذاری،رخداد هنری،کارگذاری (چیدمان)، کنش، هنر مفهومی، هنر پردازشی، بینا رسانه، هنر زمان محور و غیره-به دلیل چندگانگی شان، گونه شناسی چند صد ساله رسانه ها ( نقاشی، مجسمه سازی، طراحی، معماری ) را تهدید کرده است. |1|

و بتدریج عکاسی- فیلم- تلویزیون و ویدئو وارد برنامه های درسی هنری شد و بخش های جداگانه ای در موزه های هنری به آنها اختصاص داده شد. و در نهایت در دهه های 1980 تا 1990 با انقلاب دیجیتال مواجع شدیم.

تبدیل غالب ابزارهای تولید، ذخیر سازی و توزیع رسانه های گروهی به فناوری دیجیتال ( یا ترکیب گوناگونی از فناوری های الکترونیکی و دیجیتالی ) و پذیرش این ابزارها از سوی هنرمندان علاوه بر اینکه تمایزهای سنتی مبتنی بر مواد و شرایط درک را بر هم ریخت، تمایز های جدید تر مبتنی بر مدل توزیع را نیز که مبتنی بر الگوی توزیع، شیوه دریافت (نمایش) و الگوی پرداخت بود بر هم ریخت. |2|

در مورد مواد،تغییر جهت به سوی بازنمایی دیجیتال و به کارگیری ابزارهای مشترک اصلاح/ویرایش که می توانند مورد استفاده بیشتر رسانه ها قرار گیرند( کپی، چسباندن، مورف، اینترپولیت، فیلتر، کامپوزیت وغیره ) و جانشین ابزارهای هنری متمایز سنتی شوند، تفاوت های عکاسی و نقاشی (در محدوده های تصاویر ثابت ) و تفاوت های فیلم و انیمیشن (در محدوده تصاویر متحرک) را از بین برد.

در مورد زیبای شناسی، وب سندی چند رسانه ای ( یعنی چیزی که رسانه های مختلف متن-عکس-ویدئو-گرافیک و صدا را با هم ترکیب و میکس می کند ) را به عنوان معیار ارتباطی جدید ارائه داد. |3| اینها مقدمه ای هر چند کوتاه در زمینه این تغییرات و نوع نگاه به رسانه بود. در ادامه به بررسی آن در معماری می پردازیم و سعی در ارائه یک فرایند یا الگو برای طراحی بر اساس اطلاعات داریم.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید