فرا معماری اصول و روشمندی

 چکیده

در نوشتار «معماری فراتر از رسانه» که در پاییز ،29به موضوع تلفیق معماری با فناوری های نوین اطلاعاتی (علوم کاربردی) به حوزه های جدیدی از علوم میان رشته ای در معماری پرداختیم.

در این نوشته به بررسی بازتاب ویژگی های عصر اطلاعات و ارتباطات و جامعة اطلاعاتی در مقیاس معماری می پردازیم .این تحولات در زمینه معماری باعث ایجاد یک گفتگوی جدید بین معماری و مخاطب به واسطه تصاویر دیجیتالی(اطلاعات) شده است.

ابعاد و عناصر فضاها در هم تنیده اند، و دیگر معنای واحد در یک بنا، اذهان مخاطبین را در گیر نمی کند، بلکه مخاطبین هستند که مفاهیم را در هم می آمیزد و هویت های دگردیس شده ای از یک فضا را، در ذهنشان خلق می کند(به واسطه فضای نمایشی .)1در این مقاله سعی بر این می باشد که این بُعد(بُعد اطلاعات )9از معماری را در غالب یک تیپولوژی، مطرح شود تا از این طریق بتوان به اساسی ترین هدف مقاله که رسیدن به این موضوع می باشد که به چه شکل می شود برای این نوع معماری (فرا معماری) یک اصول و یا روشمندی تعیین کرد ما را به سمت سوال های از این دست که این فضاها چگونه رابطه ای با هم دارند؟، کجا با هم برخورد می کنند؟ و چگونه چالش اصلی این معماری در زمان حاضر اندیشیدن به فضای جدید (نمایشی) می باشد؟ سوق داد.

رسیدن به این اهداف در غالب یک تیپولوژی به ما کمک می کند تا از این طریق بتوان برای بُعد اطلاعاتی یک ساختار یا شاخصه تعریف نمود که قابل تامین به فضای معماری باشد.

کلید واژه: فرا معماری، روشمندی، تیپولوژی، اطلاعات، نمایش

 با خرید اشتراک امکان مشاهده لینک دانلود این مقاله را که در انتهای همین صفحه قرار داده شده است را خواهید داشت.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید