رویت برای معماران

دوره رویت برای معماران بخشی از بسته آموزشی رویت سجاد امیدی پور است.لازم به ذکر است که این بسته هنوز بطور کامل تکمیل نشده است و این فیلم ها فقط بخشی از آموزش های فصل نهم این مجموعه است.برای مطالعه بیشتر می توانید کتاب طراحی و ترسیم پلان های ساختمانی با رویت سجاد امیدی پور رو تهیه کنید.

این دوره توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت حمایت مالی از آموزش های امیدی پور کلیک کنید

قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:
قسمت چهارم:

قسمت پنجم:

قسمت ششم:

قسمت هفتم:

قسمت هشتم:

قسمت نهم:

قسمت دهم:

قسمت یازدهم: