بسته اموزشی

برنامه داینامو نیز یکی دیگر از انواع برنامه های مدلسازی مقداری است که تا اندازه ای مشابه برنامه گرس هاپر راینو ، اما برای برنامه رویت ایجاد شده است.

با استفاده از برنامه داینامو می توانید اقدام به مدلسازی مقداری یا پرسجورال کنید. از قابلیت های این برنامه گرفتن داده های رویت و ویرایش آنها است.

بسته اموزشی داینامو  توسط سجاد امیدی پور و اختصاصی برای سایت Modelingmylife تهیه و تنظیم شده است. جهت مشاهده لینک های دانلود می بایستی اقدام به خرید اشتراک کنید. در صورت هر گونه مشکل در خرید اشتراک از طریق بخش تماس سایت با من در ارتباط باشید.

توجه : حتما می بایستی کلیه فیلم های بدون قفل این بسته را فقط و فقط با برنامه kmplayer تماشا کنید.

توجه : برای تماشای فیلم های قفل دار هم کافی است ماشین ایدی لازم را بعد از باز کردی یکی از فیلم ها برای من بفرستید تا کد فعال ساز را برای شما ارسال کنم . از طریق بخش تماس با ما ادرس های شبکه های اجتماعی لازم جهت ارتباط با من موجود است .یا به شماره واتساپ ۰۹۳۷۹۶۴۲۶۰۱ پیام بدید

فصل اول : دانش مقدماتی

قسمت اول: معرفی برنامه

قسمت دوم : معرفی محیط کاری

قسمت سوم : بررسی ساختار یک مولفه

قسمت چهارم : نمایش اطلاعات و گروپ کردن

قسمت پنجم : نصب پکیج

فصل دوم : مقدمه ای بر ساختارهای مدلسازی مقداری

قسمت اول: برنامه نویسی گرافیکی

قسمت دوم : متغیر

فصل سوم : کار با مولفه های ایجاد نقطه

قسمت اول : ایحاد نقطه بخش اول

قسمت دوم : ایجاد نقطه بخش دوم

قسمت سوم : ایجاد نقطه بصورت تصادفی

قسمت چهارم : ایجاد لیستی از نقاط و ترکیب داده

قسمت پنجم : ایجاد لیستی از نقاط و ترکیب داده بخش دوم

قسمت شش : ایجاد نقطه روی خط

قسمت هفت : بیرون کشیدن مختصات نقاط

قسمت هشت : تبدیل نقاط به خط

قسمت نهم : ایجاد نقطه روی خط با لانچ باکس

قسمت دهم : تمرین

قسمت یازدهم : ایجاد نقطه روی خط با طول مشخص و بیرون کشیدن ساختار خطوط

قسمت دوازدهم : ایجاد نقطه روی سطح

قسمت سیزدهم : تمرین

قسمت چهاردهم : تمرین

قسمت پانزدهم : تمرین

قسمت شانزدهم : تمرین

فصل چهارم : ترکیب داده

قسمت اول :بخش اول ترکیب داده

قسمت دوم : بخش دوم ترکیب داده

قسمت سوم : بخش سوم ترکیب داده

قسمت چهارم : تمرین

فصل پنجم : عملگرها

قسمت اول : عملگرهای ریاضی

قسمت دوم : عملگرهای مقایسه ای

قسمت سوم : عملگرهای منطقی

قسمت چهارم : تمرین کار با عملگرها

فصل ششم : فرآیند های تولید لیست در داینامو

قسمت اول : کار با لیست

قسمت دوم : انتخاب آیتم های یک لیست بخش اول

قسمت سوم : انتخاب آیتم های یک لیست بخش دوم

قسمت چهارم : انتخاب آیتم های یک لیست بخش سوم

قسمت پنجم : اتصال لیست

قسمت ششم : کار با توابع ریاضی

قسمت هفتم : کار با مولفه cycle

قسمت هشتم : تمرین ، پخش متریال به شکل رندوم

قسمت نهم : تولید اعداد تصادفی

قسمت دهم : تولید لیست به کمک ویژگی جذب

قسمت یازدهم : تکرار لیست با ist.ofrepeaeditem

فصل هفتم : ویرایش داده

قسمت اول : کار با مولفه Transpose

قسمت دوم : ایجاد شبکه ای از نقاط در سه بعد و تمرین اعمال لیست به پارامترهای طراحی و تبدیل شکل داینامو به رویت

قسمت سوم : کار با مولفه شیفت لیست

قسمت چهارم : تولید لیست تو در تو و کار با list count در ویرایش لیست های تو در تو

قسمت پنجم : معکوس کردن جهت حرکت لیست

قسمت ششم : ویرایش لیست با استفاده از ساختارهای تصمیم گیری

قسمت هفتم : ایجاد اشفتگی در لیست

قسمت هشتم : List.chop

قسمت نهم : تمرین

قسمت دهم : یک دست کردن لیست یا flatten

قسمت یازدهم : کار با مولفه list.map

قسمت دوازدهم : مرتب کردن لیست و روش های آن

قسمت سیزدهم : برش لیستی

قسمت چهاردهم : تمرین کار با لیست و ویرایش آنها

قسمت پانزدهم : List.allfalse and alltrue

قسمت شانزدهم : کار با مولفه contain

قسمت هفدهم : کار با مولفه list.countfalse

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل دوم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل سوم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل چهارم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل پنجم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل ششم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل هفتم لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید