یادمان های عصر الکترونیک

 چکیده

آنچه در این مقاله خواهان بررسی اش می باشیم، بررسی عوامل شکل گیری و گسترش مولفه های زیباشناختی معماری عصر الکترونیک بر مبنای مفاهیم اجتماعی می باشد. بررسی و تفحص در این شرایط در بدو امر مستلزم این است که کاربرد خاص خود را از نظریه یادمانه ای به خوبی معرفی نمائیم. این نظریه ابزار تحلیل مقاله برای بررسی عوامل گسترش مولفه های معماری عصر الکترونیک با یک رویکرد تطبیقی و مطرح ساختن این فرضیه که گسترش یک سبک طراحی در جامعه، بیشتر به خاطر فراگیر شدن تصاویر ذهنی از طریق رسانه ها است تا دلایل علمی. به همین جهت ابتدا به تعریف نظریه یادمانه ای و بررسی عوامل تولید و گسترش یادمانه های معماری عصر الکترونیک و تاثیراتی که این یادمانه ها بر معماری این عصر خواهند داشت مورد بررسی قرار می گیرد. سپس دلایل این تاثیر پذیر مطرح می شود. نتیجه مقاله تبیین این موضوع می باشد که چگونه فرم های که برای وجود خود هیچ دلیلی غیر از ضدیت با فرم های سنتی (قراردادی) ندارند با توجه به نظریه یادمانه ای گسترش می یابند، و چگونه می توان از بروز یا تکرار پذیری این یادمانه ها جلوگیری کرد.یادمانه ها یک حقیقت ظاهری اشتباه و بی ربط را جایگزین در هم تنیدگی جهان و ارتباطاتی که با محیط برقرار کرده ایم، می کنند، از این رو غالبا مضر هستند. این مقاله نیز به این مشکل اساسی در معماری اشاره نموده و با بازشناسی آن قصد تبیین این موضوع را که معماری می تواند مسئولیت های جدید را در مواجهه با جهان و فرهنگها ازخود نشان دهد و یک نمادگرایی مناسب را با توجه به زمینه و مکان به ما عطا نماید. این شیوه موجب برآمدن نتایجی میشود که دانش اصیل معماری را شکل میدهد.و از بروز یادمانه های معماری جلوگیری به عمل می آورد.

واژه های کلیدی : الکترونیک، اطلاعات، الگو، یادمانه،برازندگی، لفاف پیچی

 با خرید اشتراک امکان مشاهده لینک دانلود این مقاله را که در انتهای همین صفحه قرار داده شده است را خواهید داشت.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید