ظرفیت اجرا در معماری نمایشی

 چکیده

ایجاد ظرفیت اجرا، مرحله ای از به اجرا در آوردن معماری نمایشی 1محسوب می شود که در آن ایده های نمایشی معمار باید در جهان واقعی «مادی» به انجام برسد. برای رسیدن به این هدف سیستم پارامتریک پویا پیشنهاد می شود. سیستمی که توسط پاتریک شوماخر با مطرح کردن نوعی دستگاه بنام کینکت «دستگاهی هوشمند شناسایی حرکت و صدا که توسط مایکروسافت ساخته شده است» امکان ارتباط و پیوند بین دنیای مجازی و مادی را ممکن ساخته، ارائه شده است. ایجاد ظرفیت اجرا در این مقاله، تنها بر سیستم های کینکتی تمرکز دارد که قابلیت تاثیرگذاری روی اجسام فیزیکی را دارند.

به همین جهت لازم است ابتدا در مورد معماری دستگاه و ظرفیت های آن بحث کنیم. سیستم پارامتریک پویا پیشنهاد می نماید که رسانه های جدید به معمار اجازه می دهند که به صورت صریحی هم روح زمان «روحیه یا طرزفکر یک عصر یا دوره» و هم روح مکان «هویت مکانی» را از طریق یک معماری پویا، احساسی و خاطره انگیز توصیف نماید. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله،روش تحقیق توصیفی و با توجه به تحلیل و بررسی مطالعات موردی موجود است.

بررسی های صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که این معماری ها محیط هایی را توصیف می نمایند که قادر به ارجاع بی درنگ روح محیطی، فرهنگی و اجتماعی یک مکان از طریق استفاده از تکنولوژی تعاملی فرهنگ رسانه ای جدید می باشند.

کلید واژه: ظرفیت اجرا، کینکت، معماری دستگاه، پارامتریک پویا

 با خرید اشتراک امکان مشاهده لینک دانلود این مقاله را که در انتهای همین صفحه قرار داده شده است را خواهید داشت.

این مجموعه توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود فصل اول لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید