سجاد امیدی پور

این دوره آموزشی  توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.در این دوره با نحوه ایجاد متریال های لازم جهت ایجاد بافت های زمین های جنگلی آشنا می شوید. همچنین در این دوره در خصوص نحوه کار با بافت های PBR نیز آشنا می شوید.

اگه علاقه مند به مدلسازی زمین های جنگلی و طبیعی هستید این دوره آموزشی مناسب شماست.
قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:
قسمت چهارم:
قسمت پنجم:
قسمت ششم:
قسمت هفتم: