اموزش گرس هاپر

این بخش به معرفی برخی از آموزش های گرس هاپر سجاد امیدی پور می پردازد. اکثر این اموزش های مربوط است به معرفی برخی از قابلیت های برنامه گرس هاپر .در صورتی که نیاز به دیدن آموزش های بیشتری دارید می توانید از بسته آموزشی منطق مدلسازی پارامتریک و مقدار یا پاراتولز سجاد امیدی پور استفاده کنید. امید است مورد رضایت شما دوستان قرار بگیرد.

جهت مشاهده اطلاعات بسته پاراتولز کلیک کنید
این دوره توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت حمایت از آموزش های سجاد امیدی پور کلیک کنید

قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:
قسمت چهارم:
قسمت پنجم:
قسمت ششم:
قسمت هفتم:
قسمت هشتم:
قسمت نهم: