پارتیکل اسپرینگ سیستم

این بخش به معرفی برخی از قابلیت های افزونه یا پلاگین کانگورو برنامه گرس هاپر می پردارد. این افزونه جزو افزونه های مدلسازی مبتنی بر توده ذرات است با این تفاوت که رفتار ذرات در این برناه تحت عنوان سیستم پارتیکل اسپرینگ سیستم قرار می گیرد. در واقع این افزونه بیشتر قابلیت را در خصوص تولید فرم به کمک اعمال نیرو دارد و جهت ایجاد الگوهای چادری بیشترین قابلیت را دارد.

همچنین برای مطالعه بیشتر می توانید بسته آموزشی پارافورس رو تهیه کنید.این بسته در خصوص نحوه کار با این افزونه را توضیح می دهد.
این دوره توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت حمایت مالی از آموزش های سجاد امیدی پور کلیک کنید

قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:
قسمت چهارم: