موزه های واسطه ای

آشکار سازی فضای شبکه ای

چکیده:

محیط مجازی(VE)  در اینجا به منظور کارکردی به عنوان یک واسطه(سطح مشترک،ارتباط) سه بعدی برای مجموعه ای از تصاویر و صداها مد نظر قرار گرفته و طراحی می شود.این مقاله سعی دارد واسط طراحی را در محیط های مجازی مورد مطالعه قرار دهد. در ابتدا ویژگی های محیط های مجازی را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه به تفاوت بین محیط های فیزیکی و مجازی نیز اشاره ای می شود تا نسبت به موضوع آشنای کافی ایجاد شود و همچنین به بررسی رابطه بین این دو محیط می پردازیم .

سپس بر واسطه طراحی در محیط های مجازی(زین پس بجای این واژه از نام VE استفاده می شود) و در نهایت نیز به ارائه مدلی برای این محیط ها، تحت عنوان واقعییت افزایشی یا فوق رسانه ها ارائه می نمائیم.چهار عنصربرجسته VEها برای ارائه مدل مذکور عبارتند از مسیریابی،ارتباط،زمینه و جو ،واسطه(سطح مشترک) بر روی وب پیاده سازی شده و با یک پایگاه داده معماری پیوند خورده است.

مقدمه

رشد روز افزون اینترنت و توسعه فناوری های واقعیت مجازی(VR)به انگیزه ای برای توسعه فضای سایبر تبدیل شده است.در عصر اطلاعات،تعریف سنتی و ویژگی های فضا یا معماری نیز توسط کامپیوتر و اینترنت به محیط های مجازی نظیر معماری مجازی،معماری دیجیتال،معماری الهامی یا معماری هایپر  “که آخرین مورد زمینه مطالعات آتی نگارنده را شامل می شود” تبدیل شده است.محیط مجازی(VE)  در این مقاله به منظور کارکردی به عنوان یک واسطه سه بعدی برای مخزنی از تصاویر و صدا ها استفاده و طراحی می شود.این محیط می تواند شامل تصاویرمبتنی((HTML)) بر وب یا شاخص زبان واقعیت مجازی((VRML))، واقعیت مجازی شناور یا توضیحات ساده مبتنی بر متن برای افرادی که صفحات وب را مرور می کنند یا به تعامل گروهی می پردازند،باشد.اما VEها به عنوان واسطی برای خلق تجربیات ساختگی یا محاوره ای هنوز در ابتدای راه هستند.

نکته ای که در اینجا بسیار مهم هست ذکر این نکته هست که مفهوم محیط مجازی با معماری مجازی اشتباه گرفته نشود.در هر صورت فناوری واقعیت مجازی از سه طریق معماری را دچار تغییر می کند که جناب مهندس هادی محمودی نژاد در مقاله خودشان با نام “کنکاشی بر رابطه رایانه و معماری فرا فضا”این تاثیرات را به سه دسته تقسیم می کند که عبارت اند از:یک خلق و ادراک فضاهای متنوع و تلاش برای نمایش و تفهیم فضاهای نامتجانس و نامتعارف-دوم ادراک و ساماندهی فضایی در فضاهای سایبری و پیکر بندی فضاهای فرا فضایی با نمایشهای رایانه ای-سوم تکامل فرایند کنش معماری در باز تولید فضاهای واقعی از طریق ایماژها و تصوراتی سیال و روان (محمودی نژاد،1386، 57) برای ارتقاع آگاهی فضایی کاربران و در نتیجه تسهیل وظیفه ی هدایت و مسیریابی در VE ها،لازم است تا ویژگی های VE ها و جوانب طراحی در خلق VE ها مورد مطالعه قرارمی گیرد.

این مقاله توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

جهت نمایش و باز شدن لینک دانلود این مقاله لطفا اقدام به خرید اشتراک نمایید.

این محتوا قفل و محدود شده است لطفا عضو شوید