خانه2023-09-15T18:22:21+03:30

مطالعه در خصوص مدلسازی رایانشی و فرایند های تولید فرم به کمک رایانه.بررسی قابلیت های نرم افزارهای مدلسازی و طراحی الگوریتمیک برای طراحان.

معرفی کتاب های چاپ شده سجاد امیدی پور

اشتراک سطح اول
5,000,000ریال
شش ماه
  • آموزش نرم افزارها
  • دانلود مقالات
  • اکانت شش ماهه
  • پشتیبانی

اشتراک سطح دوم
8,000,000ریال
یک سال
  • آموزش نرم افزارها
  • دانلود مقالات
  • اکانت یک ساله
  • پشتیبانی

Go to Top