مجموعه جامع آموزش منطق طراحی پارامتریک (رویه ای) با grasshopper

عنوان دوره: پاراتولز (فصل ۱-۲۶)

پاراتولز نام مجموعه آموزشی مقدماتی تا متوسط رو به بالای برنامه گرس هاپر است که توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است. این مجموعه به دقت و وسواس بسیار زیاد تنظیم شده و شامل مطالب بسیاری زیاد در خصوص زمینه ها و عوامل فرم یابی و ویرایش فرم ها در برنامه گرس هاپر است.

یادگیری پاراتولز از این جهت مهم است که شما از ابتدا با دانش و فهم مقدماتی از کار با برنامه گرس هاپر آشنا می شوید و هر چقد به فصل های انتهای مجموعه میرسید دانش شما در خصوص نحوه مدیریت داده ها در برنامه گرس هاپر افزایش خواهد یافت.

شیوه مطالعه:

  • حتما برای شروع مجموعه پاراتولز ابتدا باید ۸ فصل اول مجموعه را که داخل سه dvd قرار دارد را ابتدا مطالعه کنید و بعد برید سراغ فلش ۳۲ گیگ همراه مجموعه. یادگیری مطالب داخل فلش هیچ ترتیب خاصی نداشه بلکه به دلخواه می توانید هر فصل را که تمایل داشتید شروع کنید.
  • وقتی صحبت از یک مجموعه جامع آموزشی در مورد گرس هاپر میشه قطعا این دوره که نظیرش رو در این حد از اطلاعات و فصول و قسمت ها کمتر جای میشه پیدا کرد!
  • نکته، عناوین داخلی هر فصل فقط تیتر اصلی آن قسمت بوده و داخل آنها بعضی از اطلاعات دیگری نیز قرار داده شده است.
grasshopper

طراحی پارامتریک

سرفصل پاراتولز گرس هاپر

فصل اول، اصول اولیه

قسمت ۱، دانش مقدماتی (۸ دقیقه)

فصل دوم،کار با محیط برنامه و ثبت مولفه

قسمت ۱، معرفی زبانه ها و کار با صفحه کاری برنامه و روش های دسترسی به موضوعات(۱۷ دقیقه)

قسمت ۲،مدیریت صفحه کاری،ذخیره و نصب پلاگین ها(۱۵ دقیقه)

فصل سوم،اتصال و نمایش داده ها

قسمت۱، اتصال داده ها و وضعیت های یک موضوع و انواع مختصات در گرس هاپر(۱۷ دقیقه)

قسمت۲،ساده سازی و ایجاد مولفه های سفارشی(۱۰ دقیقه)

قسمت۳،ثبت متغییر عددی با اسلایدرها و مدیریت آن(۷ دقیقه)

فصل چهارم،کار با نقطه و خط

قسمت۱،انواع روش های ثبت نقطه،بیرون کشیدن نقاط خط و پیدا کردن مرکز شکل های دو بعدی(۳۱دقیقه)

قسمت۲،تقسیم بندی خطوط(۱۲ دقیقه)

قسمت۳،تمرین ایجاد خرپای دو بعدی(۱۷ دقیقه)

قسمت۴،تبدیل نقطه به خط و خط به سطح(۵ دقیقه)

قسمت۵،کار با شکل های منحنی (۱۱ دقیقه)

قسمت۶،ایجاد خط با استفاده از توابع و گراف ها(۱۷ دقیقه)

قسمت۷،کار با مولفه ارزیابی خطوط(۷ دقیقه)

قسمت۸،نحوه ایجاد خط با استفاده از سطوح(۵دقیقه)

قسمت۹،گزینش انتخابی نقاط(۵ دقیقه)

قسمت۱۰،انواع خطوط(۶دقیقه)

قسمت۱۱،نقطه یابی روی سطوح(۲۲ دقیقه)

قسمت۱۲،بررسی تکمیلی روی خطوط و نقاط(۲۹ دقیقه)

قسمت۱۲-۱، کار روی شکل های دو بعدی(۲۶دقیقه)

قسمت۱۳،تمرین خط و سطح(۸ دقیقه)

قسمت۱۴،ایجاد خطوط روی رویه ها و سطح(۱۳ دقیقه)

قسمت۱۵،کار با مولفه های ایجاد خطوط(۹ دقیقه)

قسمت۱۶،تمرین نقطه و خط روی شکل های کمانی(۷ دقیقه)

قسمت۱۷،روش های ایجاد سطوح(۱۷ دقیقه)

فصل پنجم،کار با ساختار داده

قسمت۱،کار با لیست ها(۱۴دقیقه)

قسمت۲،مهمترین مولفه های ایجاد لیست (۱۵ دقیقه)

قسمت۳، مولفه های مدیریت لیست(۹ دقیقه)

قسمت۴،کاربرد لیست ایتم (۱۷ دقیقه)

قسمت۵،نحوه کار با مولفه شیفت لیست (۱۰ دقیقه)

قسمت۶،بررسی مهمترین مولفه های مدیریت لیست(۱۶ دقیقه)

قسمت۷،روش های نمایش لیست(۱۴ دقیقه)

قسمت۹،ترکیب یا تطابق داده ها

قسمت۱۰،ویرایش لیست(۲۱ دقیقه)

قسمت۱۱،ویرایش لیست ها(۱۲ دقیقه)

قسمت۱۲،مولفه فرمول نویسی(۲۳ دقیقه)

قسمت۱۳،تمرین کار با مولفه فرمول نویسی(۸ دقیقه)

قسمت۱۴،مرور کلی روی مولفه های ایجاد لیست (۳۰ دقیقه)

قسمت۱۵،نمایش مجموعه داده های یک لیست به همراه سورت کردن آنها(۸ دقیقه)

قسمت۱۶،سورت کردن به روش دیگر و مدیریت لیست (۷ دقیقه)

قسمت۱۷،انتخاب تصادفی،شرط و انتخاب با توجه به شماره آیتم ها (۳۴ دقیقه)

قسمت۱۸،روش های گذارش نویسی(۱۳ دقیقه)

قسمت۱۹،کار با دامنه ها (۳۰ دقیقه)

قسمت۲۰،تقسیم بندی دامنه ها(۱۳ دقیقه)

فصل پنجم بخش دوم

قسمت۱،بررسی مهمترین مولفه های زبانه inpout(27 دقیقه)

قسمت۲،مرور کلی در خصوص کار با ساختار داده ها (۲۳ دقیقه)

قسمت۴، کاربرد graft و felatten(24 دقیقه)

قسمت۵،کار با مولفه فیلتر(۹ دقیقه)

قسمت۶،کار با مولفه relarive iteme (13 دقیقه)

قسمت۷،کار با مولفه spilt tree و explode tree (10 دقیقه)

قسمت۸،کار با مولفه path mapper (29 دقیقه)

فصل ششم،کنترل گرهای خطوط و سطوح

قسمت۱، مولفه های ارزیابی و نقطه گذاری روی خطوط(۲۳ دقیقه)

قسمت۲،بررسی مولفه های ارزیابی سطوح(۲۱ دقیقه)

قسمت۳،کار با سطوح(۹ دقیقه)

قسمت۴،نقطه یابی روی سطوح(۱۱ دقیقه)

قسمت۵،نرمال سازی سطوح(۱۴ دقیقه)

قسمت۶،تمرین ارزیابی سطوح(۱۱ دقیقه)

قسمت۷،نقطه یابی به کمک تداخلات (۱۷ دقیقه)

قسمت۸،بررسی مهم ترین مولفه های ارزیابی خطوط(۲۱ دقیقه)

قسمت۹،کنترل پذیری شکل ها روی هم دیگر(۹ دقیقه)

قسمت۱۰،ایجاد شرط روی کنترل پذیری نقاط (۹ دقیقه)

فصل هفتم،جمع بندی پیش از تمرینات

قسمت۱،تمرین کار با نقطه و خط(۱۱ دقیقه)

قسمت۲،تمرین کار با ساختار داده ها و تفکیک آنها(۱۵ دقیقه)

قسمت۳،ویرایش لیست ها از طریق کاهاش آیتم ها و حذف منطقی آنها(۱۶ دقیقه)

قسمت۴،کار با spilt list (8 دقیقه)

قسمت۵،ایجاد ستون های لوله ای بین دو سطح(۷ ذقیقه)

قسمت۶،مرور مجدد در خصوص کار با لیست و شرط(۳۱ دقیقه)

قسمت۷،نحوه جابجای موضوعات (۲۲ دقیقه)

قسمت۸،روش نقطه یابی(۲۰ ذقیقه)

قسمت۹،کار با مولفه نقطه و خط (۵۰ دقیقه)

قسمت۱۰،کار با مولفه ریپیت (۱۵ دقیقه)

قسمت۱۱،ساخت سطح به روش نقطه یابی (۱۱ دقیقه)

قسمت۱۲،تمرین کار با ایجاد شرط (۱۱ دقیقه)

قسمت۱۳،نحوه شرط گذاری روی موضوعات(۱۰ دقیقه)

قسمت۱۴،کار با مولفه ۴pointsrf(12 دقیقه)

قسمت۱۵،ساخت پل به روش نقطه یابی(۲۰ دقیقه)

قسمت۱۶،ایجاد الگوهای مثلثی توخالی(۱۲ دقیقه)

قسمت۱۷،کاربرد مولفه کمترین و کنترل شکل ها داخل محدوده(۱۰ دقیقه)

قسمت۱۸،کاربرد مولفه لیست ایتم و رندوم(۱۲ دقیقه)

قسمت۱۹،تمرین ایجاد شرط روی الگوها(۵ دقیقه)

فصل۸،بردارها و کار با گراف ها

قسمت۱، انتقالات(۳۲ دقیقه)

قسمت۲،تمرین کار با انتقالات(۳۱ دقیقه)

قسمت۳،ایجاد تابش بند(۱۱ دقیقه)

قسمت۴،تغییر مقیاس با استفاده از گراف(۱۶ دقیقه)

قسمت۵،کنترل نقاط با گراف(۲۲ دقیقه)

قسمت۶،کار با بردارها(۲۴ دقیقه)

قسمت۷،تمرین کار با بردارها(۱۲ دقیقه)

فصل ۹: ایجاد منطق تغییر پذیری-این فصل شامل ۱۵ قسمت می باشد. مدت ۱۹۲ دقیقه

در این فصل یاد خواهید گرفت که به چه شکل می توانید بین داده های شکل های مختلف ارتباط برقرا کنید و از طریق آنها بخش های از شکل هدف را دچار تغییر کنید.

فصل ۱۰ : ایجاد منطق تنوع و مورفینگ-این فصل شامل ۱۱ قسمت می باشد.مدت ۱۳۹ دقیقه

در این فصل شما با انواع روش های و حالت های مورف کردن احجام آشنا خواهید شد.

فصل ۱۱ : ایجاد منطق پخش و توزیع-این فصل شامل ۱۴ قسمت می باشد. مدت ۲۲۶ دقیقه

در این فصل قسمت های بسیار متنوعی برای آشنای با منطق پخش و توزیع داده ها و موضوعات آشنا می شوید.

فصل ۱۲ : ایجاد منطق آجرچینی-این فصل شامل ۸ قسمت می باشد.مدت ۱۰۶ دقیقه

در این فصل با چند نمونه ایجاد دیوارهای پارامتریک آجری اشنا خواهید شد.

فصل ۱۳ : ایجاد منطق نمای پاسخگو-این فصل شامل ۳ قسمت می باشد.مدت ۴۱ دقیقه

قسمت های این فصل شامل آموزش ایجاد نماهای پاسخگو است.

فصل ۱۴ : ایجاد منطق عاملیت جذب-این فصل شامل ۱۸ قسمت می باشد .مدت ۲۶۹ دقیقه

در این قسمت با انواع روش ها و حالت های ایجاد ویژگی جذب در برنامه گرس هاپر آشنا خواهید شد.

فصل ۱۵ : ایجاد منطق سلول های ورونوی-این فصل شامل ۲۰ قسمت می باشد.مدت ۳۳۵ دقیقه

در این فصل با انواع روش های ایجاد سلول های ورونی روی شکل های مختلف و چالش های کار با آنها اشنا خواهید شد.

فصل ۱۶ : ایجاد منطق احجام فولد-این فصل شامل ۴ قسمت می باشد.مدت ۴۱ دقیقه

در این فصل نیز با توجه به عنوان فصل تمرکز ما روی ساخت نماهای فولدینگ یا مثلثی است.

فصل ۱۷ : ایجاد منطق خرپا و سازه فضاکار-این فصل شامل ۵ قسمت می باشد.مدت ۶۶ دقیقه

در این فصل به ذکر چند نمونه مثل از نحوه ایجاد سازه های فضاکار می پردازیم

فصل ۱۸ : ایجاد منطق کار با طبقات-این فصل شامل ۱۱ قسمت می باشد.مدت ۱۶۴ دقیقه

در این فصل تمرکز ما روی مدیریت و روش کنترل کار با طبقات و تغییر و ددفورمه کردن آنها با انواع روش هاست

فصل ۱۹ : ایجاد منطق کار با بازشوها-این فصل شامل ۴ قسمت می باشد.مدت ۵۳ دقیقه

در این فصل با بعضی از روش های ایجاد بازشو روی سطوح آشنا خواهید شد.

فصل ۲۰ : ایجاد منطق کار با متابال ها-این فصل شامل ۶ قسمت می باشد.مدت ۵۵ دقیقه

تمرکز اصلی این فصل روی ساخت متابال هاست. چند نمونه از روش های ایجاد متابال در این فصل برای شما قرار گرفته است

فصل ۲۱ : ایجاد منطق کار با برش ها-این فصل شامل ۱۰ قسمت می باشد.مدت ۱۳۴ دقیقه

در این فصل در خصوص مولفه های ایجاد برش روی سطوح و شکل های سه بعدی چند نمونه مثال انجام داده ایم.

فصل ۲۲ : ایجاد منطق کار با شبکه و سطوح-این فصل شامل ۱۵ قسمت می باشد.مدت ۲۲۷ دقیقه

در این فصل روی روش های مدیریت شبکه و تغییر سطوح متمرکز هستیم.

فصل ۲۳ : ایجاد منطق کار با تصویر-این فصل شامل ۵ قسمت می باشد. مدت ۸۹ دقیقه

تمرکز اصلی این فصل در خصوص تغییر و اصلاح و مدیریت شکل با توجه به تصاویر است.

فصل ۲۴ : ایجاد منطق کار با نما و فرم-این فصل شامل ۱۶ قسمت می باشد.مدت ۲۹۴ دقیقه

تمرکز اصلی این فصل در خصوص نحوه طراحی چند نمونه پوسته و نما است.

فصل ۲۵ : ایجاد منطق کار با تابش بندها-این فصل شامل ۵ قسمت می باشد. مدت ۷۷ دقیقه

تمرکزاصلی این فصل روی ساخت انواع تابش بندها برای بدنه نما است

فصل ۲۶ : تمرینات تکمیلی-این فصل شامل ۱۶ قسمت می باشد.مدت ۲۷۰ دقیقه

این فصل شامل یکسری تمرینات تکمیلی است.

زمان ویدیوها: 79 ساعت

تاریخ انتشار: اسفند ماه ۹۶

قیمت: 300000 هزار تومان (سیصدهزار تومان)

حجم فایل ها: 3 دی وی دی و یک فلش ۳۲ گیگ

نکته:این حجم آموزش با این اطلاعات و این هزینه در هیچ دوره حضوری هرگز دست یافتنی نخواهد بود.مطالب این دوره برابری میکند با سه دوره حضوری داخل کلاس.

جهت سفارش می توانید از طریق ایدی تلگرام (@sajadomidipour)و یا شماره ۰۹۳۷۹۶۴۲۶۰۱ تماس یا پیامک بدهید. با تشکر امیدی پور