بسته اموزشی منطق طراحی پارامتریک یا پاراتولز شامل 18 فصل و به مدت 46 ساعت اموزش سطح متوسط به بالا را در گرس هاپر شامل می شود و موضوعات متنوعی را در بر میگیرد. این مجموعه اموزشی توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است. جهت هر گونه سوال و خرید با ادمین کانال تلگرام سایت تماس بگیرید. با تشکر امیدی پور

نمونه آموزش  پاراتولز