سمندر امپراطور-فصل 28 مجموعه اموزشی جامع گرس هاپر

سجاد امیدی پور - Sajad Omidipour Modeling My Life کانال تلگرام سایت

بسته اموزشی پاراتولز امیدی پور-اموزش فصل 1-26 گرس هاپر

سجاد امیدی پور - Sajad Omidipour Modeling My Life کانال تلگرام سایت

کتاب زاغ بور، اموزش پلاگین های برنامه گرس هاپر

سجاد امیدی پور - Sajad Omidipour Modeling My Life کانال تلگرام سایت

مجموعه اموزش های طراحی پارامتریک با گرس هاپر- جزوات گرس هاپر