رویت
,

بسته آموزشی پاراکلود جم 2-امیدی پور

بسته اموزشی پاراکلود جم 2 این بسته آموزشی که بسته شماره دوم مجموعه اموزشی پاراکلود جم هست با هدف حل تمرین و پروژه محور توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است. لازمه استفاده درست از این بسته آموزشی مطالعه بسته مقدماتی و رایگان پاراکلود جم ا…