زاغ بور، سطح یک طراحی با ابزارهای پارامتریک

« بررسی افزونه‌های PanelingTools,Weaverbird و Super Mesh»

سجاد امیدی پور

درباره نام کتاب:

زاغ بور یا زاغ کویری پرنده­ای از خانواده کلاغیان است. این پرنده تفاوت‌های زیادی با دیگر خویشاوندانش یعنی کلاغ­ها و زاغ‌ها دارد؛ از جمله زمینی بودن به‌طوری‌که حتی در هنگام احساس خطر نیز دویدن را به پرواز ترجیح می‌دهد، داشتن صدای خوش و رنگ نخودی مایل به قهوه‌ای.

 

زاغ بور تنها در مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی شرق و جنوب شرق ایران به‌ویژه در استان‌های یزد و سمنان و همچنین در شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی زندگی می‌کند و تنها پرنده بومی انحصاری (اندمیک) ایران است.

 

مقدمه  مؤلف

با پیشرفت و توسعه رایانه­ ها حرفه طراحی عمیقا تحت­ تأثیر این انقلاب دیجیتال قرار گرفته است. رایانه ­ها ظرف مدت کوتاهی به­ عنوان یکی از پذیرفت­ ترین ابزارها در طراحی شناخته شده‌ است و مورد استفاده بسیاری از طراحان قرار گرفته است. با توسعه ابزارهای دیجیتال به تدریج مدل‌سازی رایانه ­ای وارد مرحله‌ای شد که دیگر به رایانه­ ها ا به عنوان یک ابزار که فقط وظیفه‌ی کامپیوتری کردن مدارک طراحی را داشتند نگریسته نمی‌شود. بلکه به­ عنوان یک همکار در کنار طراح نقش خود را در پروژه ایفا می‌کنند. این سطح از سطوح بهره ­وری محاسباتی کامپیوتر­ ها در طراحی تحت عنوان طراحی رایانشی شناخته می‌شود. کتاب حاضر نیز به بررسی این سطح از مدل‌سازی کامپیوتری تحت عنوان ابزارهای طراحی پارامتریک متمرکز است.

 

چرا زاغ‌بور:

 

زاغ‌بور جزو اولین مراجع تخصصی پلاگین‌های برنامه گرس هاپر است. بررسی پلاگین‌ها از این جهت برای ما مهم هستند که فرایند دست­یابی به اهداف را سریع­تر نموده و نیاز به ایجاط رابطه‌های طولانی در محیط گرس‌هاپر را برطرف می‌کند.

 

مهم‌ترین اهداف این کتاب بررسی سه پلاگین PanelingTools,Weaverbird و Super Mesh برنامه گرس‌هاپر راینو است. پلاگین­های PanelingTools و Super Mesh بیشتر روی طراحی نقوش و ایجاد الگو و کامپونت‌های دو و سه بعدی روی سطوح شکل کاربرد دارند. افزونه Weaverbird نیز جهت ویرایش (تقسیم بندی،هموارسازی،ایجاد قاب و…) موضوعاتی از نوع مش کاربرد دارد.

 

جهت سفارش کتاب به ادرس تلگرام یا اینستاگرام زیر ارتباط برقرا کنید:

 

@sajadomidipour برای تلگرام

sajadomidipour برای اینستاگرام

فهرست

مقدمه  مؤلف.. ۸

فصل اول،دانش مقدماتی کار با افزونهPanelingTools 9

۱-۱ معرفی. ۱۰

۲-۱ زبانه Curve. 11

Divide Distance. 11

Divide Distance with Reference. 11

Divide Length. 12

Divide Length with Reference. 13

Divide Number 13

Divide Parameter 14

۳-۱ زبانه Grid. 14

Planar Grid. 15

Polar Grid. 15

Polar 3D Grid. 16

Planar Extrude. 17

Polar Extrude. 18

Compose Grid. 18

Compose Grid Number 19

Intersect Curves 19

Surface Domain Number 20

Surface Parameter 21

Surface Domain Length. 22

Surface Domain Chord Distance. 23

Surface Distance. 24

۴-۱ زبانه Grid Attractors 25

Point Attraction. 25

Curve Attraction. 26

Random Attraction. 27

Direction Attraction. 27

Mean Curvature. 28

Gaussian Curvature. 28

Weight Attraction. 30

۵-۱ زبانه Grid Utility. 30

Center Grid. 30

Clean Grid. 31

Convert to Diamond. 31

Coordinates 31

Coordinates 3D. 32

Extract Column. 33

Extract Row. 34

Extract Grid Indices 34

Extract Item.. 35

Flatten Grids 35

Flatten 3D Grids 36

Grid Dir 36

Replace. 37

Square Grid. 38

Sub Grid. 38

Surface from Grid. 39

Trim Grid. 39

Wrap Grids 40

Offset Grid. 41

۶-۱زبانه Panel 2D. 42

Cellulate. 42

Generate Borders 42

Generate Flat Faces 43

Morph 2D. 43

Morph 2D List 44

Morph 2D Map. 44

Morph 2D Mean. 45

Panel Connections 46

۷-۱زبانه Panel 3D. 46

Cellulate 3D Grid. 46

Morph 3D. 47

Morph 3D List 48

Morph 3D Map. 49

Orient to Grid. 49

Panel 3D Connections 50

۸-۱ زبانه Panel Utility. 51

Iso Edges 51

Pull Edges 52

Short Edges 52

۹-۱ زبانه Select and Bake Grids 53

Select Grid. 53

Bake Grid. 53

فصل دوم، پروژه کار افزونه PanelingTools 55

۱-۲ پروژه کار ۱٫ ۵۶

۲-۲ پروژه کار ۲٫ ۵۸

۳-۲ پروژه کار ۳٫ ۶۰

۴-۲ پروژه کار ۴٫ ۶۲

۵-۲ پروژه کار ۵٫ ۶۴

۶-۲ پروژه کار ۶٫ ۶۶

فصل سوم،پروژه کار   PanelingToolsراینو. ۶۸

۱-۳ پروژه کار ۱٫ ۶۹

۲-۳ پروژه کار ۲٫ ۷۰

۳-۳ پروژه کار ۳٫ ۷۱

۴-۳ پروژه کار ۴٫ ۷۲

۵-۳ پروژه کار ۵٫ ۷۳

۶-۳ پروژه کار ۶٫ ۷۴

۷-۳ پروژه کار ۷٫ ۷۵

۸-۳ پروژه کار ۸٫ ۷۶

۹-۳ پروژه کار ۹٫ ۷۷

۱۰-۳ پروژه کار ۱۰٫ ۷۸

۱۱-۳ پروژه کار ۱۱٫ ۷۹

فصل چهارم، دانش مقدماتی کار با Weaverbird. 80

۱-۴ زبانه Creat 81

Mesh From Lines 81

wbTile. 82

۲-۴ زبانه Define. 82

Mesh Antiprism.. 83

Mesh Dipyramid. 83

Mesh Icosahedron. 84

Mesh Prism.. 84

Mesh Pyramid. 85

Polylines Dodecahedron. 86

۳-۴ زبانه Extract 86

Face Polylines 86

Mesh Edges 87

Naked boundary. 88

Unify face windings 88

Vertices Component 88

Join Meshes and Weld. 89

Reroute Faces 89

Reroute Faces by Pattern. 90

Dual graph. 90

۴-۴ زبانه  Smoothen. 91

Blur Mesh. 91

Laplacian Smoothing. 91

LaplacianHC Smoothing. 92

۵-۴ زبانه subdivision. 92

Catmull-Clark Subdivision. 92

Constant Quads Split 93

Inner Polygons Subdivision. 94

Loop Subdivision. 94

Midedge Subdivision. 95

Sierpinski Triangles Subdivision. 96

Split Polygons Subdivision. 96

Split Triangles Subdivision. 97

۶-۴ زبانه Transform.. 98

Bevel Edges 98

Bevel Vertices 98

Mesh Window. 99

Picture Frame. 100

Stellate/Cumulation. 100

Mesh Thicken. 101

Offset Mesh. 101

Sierpinski Carpet 102

فصل پنجم، پروژه کار Weaverbird. 103

۱-۵ ایجاد بازشو روی تقسیمات. ۱۰۴

۲-۵ ایجاد بازشوهای متغییر. ۱۰۶

۳-۵ تبدیل خطوط به مش.. ۱۰۸

۴-۵ ایجاد شبکه سه‌بعدی. ۱۱۰

۵-۵ ایجاد رویههای موج دار. ۱۱۲

۶-۵ ایجاد پوستههای مشبک.. ۱۱۴

۷-۵ ایجاد پوستههای مشبک ۲٫ ۱۱۶

۸-۵ ایجاد پوستههای هموار. ۱۱۸

فصل ششم ۱۲۰

افزونه SuperMesh. 120

۱-۶ معرفی افزونه SuperMesh. 121

۲-۶ مؤلفه ۲D Pattern. 121

۳-۶ مؤلفه Create SuperMesh. 122

۴-۶ مؤلفه Pick SuperMesh Elements 122

۵-۶ مؤلفه Deconstruct SuperMesh. 122

۶-۶ مولفه Super Boolean Toggle. 123

۷-۶ مؤلفه SuperMesh Radial Pattern. 124

۸-۶ مولفه SuperMesh ZigZag. 124

۹-۶ مولفه Miura Ori Pattern. 125

۱۰-۶ مولفه Ron Resch Pattern. 126

۱۱-۶ مولفه Waterbomb Pattern. 127