در این پست با نحوه کار اسکاتر کردن یا پخش کردن موضوعات در محیط راینو آشنا می شوید.این اموزش توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.