در این پست هشتمین فصل از مجموعه اموزش مقدماتی گرس هاپر که توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده برای شما اماده شده.برای اطلاع بیشتر حتما به کانال تلگرام سایت مراجعه کنید.

  • قسمت اول

  • قسمت دوم

  • قسمت سوم

  • قسمت چهارم

  • قسمت پنجم

  • قسمت ششم

  • قسمت هفت