در این قسمت جواب تمرینات کانال سایت قرار داده شده است. این تمرینات به کوشش سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است جهت دسترسی به جواب ها لینک زیر را دانلود کنید.

دانلود کنید