بسته آموزشی Kangaroo

Kangaroo

فصل ۲۷ اموزش گرس هاپر: پلاگین Kangaroo

بسته اموزشی پلاگین کانگورو Kangaroo گرس هاپر که توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

این بسته اموزشی در خصوص تولید فرم از طریق اعمال نیرو کاربرد دارد. حدود هفت ساعت اموزش پلاگین Kangaroo است.

نحوه سفارش:

هزینه این مجموعه آموزشی ۱۲۵ تومان می باشد.

دوستانی که مجموعه آموزشی پاراتولز را خریداری کردن این مجموعه را با ۲۵ درصد تخفیف می توانند تهیه کنند.

جهت ارتباط بیشتر به ایدی تلگرام یا اینستاگرام من در ارتباط باشید.

@sajadomidipour

sajadomidipour

طرح درس این مجموعه عبارت است:
ایجاد نیرو و ردیابی آن روی یک نقطه ۹٫۵۰
ایجاد نیرو و ردیابی آن روی مجموعه ای از نقاط ۸٫۴۷
ایجاد نیرو  به خطوط و ایجاد حالت کشسانی ۹٫۵۹
ایجاد نیرو  به الگوهای دو بعدی ۱۲٫۲۳
ایجاد فرآیند حذف لبه های سطوح (بهینه سازی مش) ۱۵٫۰۵
ایجاد فرآیند حذف لبه های سطوح۲ (بهینه سازی مش) ۸٫۰۷
اعمال نیرو به نقاط سازنده سطوح جهت تغییر فرم آن ۸٫۳۹
۷-۱ بهینه سازی شکل های مش ۱۴٫۴۰
بهینه سازی شکل های مش در محیط راینو ۷٫۱۵
۹- اعمال نیرو به شکل مش و  کار روی آن ۱۶٫۱۸
۱۰- اعمال نیرو به محدوده های نا منظم ۵٫۴۴
۱۱-اعمال نیرو به محدوده های دارای فضاهای خالی روش اول ۱۰٫۰۴
۱۲-  اعمال نیرو به محدوده های دارای فضاهای خالی روش دوم ۱۰٫۴۸
۱۲-۱   اعمال نیرو به محدوده های دارای فضاهای خالی روش سوم ۱۱٫۱۵
۱۳-ایجاد الگوهای چادری ۱۳٫۳۳
۱۳-۱ ایجاد الگوهای چادری ۷٫۵۹
۱۴- ایجاد چند الگوی چادری در کنار هم ۱۲٫۵۵
۱۵- ایجاد چند الگوی چادری در کنار هم با نقاط لنگر گاه در وسط آنها-ارتباط با تمرین قبلی ۲۰
۱۵-۳ ایجاد الگوهای چادری با اصلاح مش ۱۶٫۵۰
۱۶- آرایش شبکه ای از دایره  حول تصویر ۱۵٫۵۵
۱۷- برخورد ۸٫۲۰
۱۸- ارایش مجموعه ای از دایره ها روی سطوح ۶٫۵۹
۱۹-ایجاد الگوهای چادری روی چند سطح ۱۰٫۰۳
۲۰-ایجاد الگوهای چادری از روی خطوط ۱۰٫۲۶
۲۱-ایجاد الگوهای چادری  از روی نقاط(اینتراکتیو) ۶٫۵۶
۲۲-ایجاد الگوهای چادری  از روی چند نقاط(اینتراکتیو)  
۲۳-ایجاد پارچه ۸٫۳۱
۲۴-ایجاد احجام بادکرده یا بدنه های نرم ۱۲٫۱۳
۲۵-اعمال نیرو به منطقه هدف ۱۶٫۲۸
۲۶-انیمیت کردن پارامترها ۲۰٫۰۴
۲۷-ایجاد فرورفتگی روی تقسیمات شکل ۱۷٫۳۳
۲۸-ایجاد تغییر روی تقسیمات شکل ۲۰٫۵۲
۲۹-ایجاد تغییر روی تقسیمات شکل ۲ ۱۲٫۳۴