پاراکلود

بسته شماره ۲ آموزش پاراکلود جم تهیه شده توسط سجاد امیدی پور

این بسته اموزشی در ادامه بسته اموزشی مقدماتی پاراکلود جم است که پیش تر داخل کانال پاراکلو جم و سایت قرار گرفته بود. این مجموعه در ۹ قسمت تهیه و تنظیم شده و به مرور زمان ابدیت هم خواهد شد.

هزینه تهیه این مجموعه اموزشی به شکل دانلودی ۳۵ هزار تومان می باشد.

نکنه: دوستانی که مجموعه اموزشی پاراتولز را تهیه کرده باشند این مجموعه را رایگان دریافت خواهند کرد.

نحوه سفارش این مجموعه

جهت تهیه و سفارش این مجموعه با ایدی تلگرام و اینستاگرام زیر در ارتباط باشید

sajadomidipour

۰۹۳۷۹۶۴۲۶۰۱