پاراتولز

بسته اموزشی گرس هاپر

بسته آموزشی پاراتولز، آموزش سطح مقدماتی تا پیشرفته گرس هاپر، تهیه و تنظیم سجاد امیدی پور

عنوان دوره: پاراتولز (فصل ۱-۲۶)

·پاراتولز نامه مجموعه آموزشی مقدماتی تا متوسط رو به بالای برنامه گرس هاپر است که توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است. این مجموعه به دقت و وسواس بسیار زیاد تنظیم شده و شامل مطالب بسیاری زیاد در خصوص زمینه ها و عوامل فرم یابی و ویرایش فرم ها در برنامه گرس هاپر است.

·یادگیری پاراتولز از این جهت مهم است که شما از ابتدا با دانش و فهم مقدماتی از کار با برنامه گرس هاپر آشنا می شوید و هر چقد به فصل های انتهای مجموعه میرسید دانش شما در خصوص نحوه مدیریت داده ها در برنامه گرس هاپر افزایش خواهد یافت.

شیوه مطالعه:

·حتما برای شروع مجموعه پاراتولز ابتدا باید ۸ فصل اول مجموعه را که داخل سه dvd قرار دارد را ابتدا مطالعه کنید و بعد برید سراغ دی وی دی های  شماره ۹ به بعد. یادگیری مطالب دی وی دی های شماره ۹ به بعد هیچ ترتیب خاصی نداشه بلکه به دلخواه می توانید هر فصل را که تمایل داشتید شروع کنید.

·وقتی صحبت از یک مجموعه جامع آموزشی در مورد گرس هاپر میشه قطعا این دوره که نظیرش رو در این حد از اطلاعات و فصول و قسمت ها کمتر جای میشه پیدا کرد!

نحوه دریافت سفارش

از طریق ایدی تلگرام  sajadomidipour یا اینستاگرام

زمان ویدیوها: ۷۹ ساعت

تاریخ انتشار: اسفند ماه ۹۶

قیمت: ۳۰۰هزار تومان

حجم فایل ها: حدود ۳۲ گیگ

 

سر فصل های مجموعه پاراتولز، مجموعه جامع آموزش گرس هاپر:

 

 • فصل اول، اصول اولیه

بخش ۱، دانش مقدماتی (۸ دقیقه)

 • فصل دوم،کار با محیط برنامه و ثبت مولفه

بخش ۱، معرفی زبانه ها و کار با صفحه کاری برنامه و روش های دسترسی به موضوعات (۱۷ دقیقه)

بخش ۲، مدیریت صفحه کاری،ذخیره و نصب پلاگین ها (۱۵ دقیقه)

 • فصل سوم،اتصال و نمایش داده ها

بخش۱، اتصال داده ها و وضعیت های یک موضوع و انواع مختصات در گرس هاپر (۱۷ دقیقه)

بخش۲، ساده سازی و ایجاد مولفه های سفارشی (۱۰ دقیقه)

بخش۳، ثبت متغییر عددی با اسلایدرها و مدیریت آن (۷ دقیقه)

 • فصل چهارم،کار با نقطه و خط

بخش۱، انواع روش های ثبت نقطه،بیرون کشیدن نقاط خط و پیدا کردن مرکز شکل های دو بعدی (۳۱دقیقه)

بخش۲، تقسیم بندی خطوط (۱۲ دقیقه)

بخش۳، تمرین ایجاد خرپای دو بعدی (۱۷ دقیقه)

بخش۴، تبدیل نقطه به خط و خط به سطح (۵ دقیقه)

بخش۵، کار با شکل های منحنی (۱۱ دقیقه)

بخش۶، ایجاد خط با استفاده از توابع و گراف ها (۱۷ دقیقه)

بخش۷، کار با مولفه ارزیابی خطوط (۷ دقیقه)

بخش۸، نحوه ایجاد خط با استفاده از سطوح (۵دقیقه)

بخش۹، گزینش انتخابی نقاط (۵ دقیقه)

بخش۱۰، انواع خطوط (۶دقیقه)

بخش۱۱، نقطه یابی روی سطوح (۲۲ دقیقه)

بخش۱۲-۱، بررسی تکمیلی روی خطوط و نقاط (۲۹ دقیقه)

بخش۱۲-۲، کار روی شکل های دو بعدی (۲۶دقیقه)

بخش۱۳، تمرین خط و سطح (۸ دقیقه)

بخش۱۴، ایجاد خطوط روی رویه ها و سطح (۱۳ دقیقه)

بخش۱۵، کار با مولفه های ایجاد خطوط (۹ دقیقه)

بخش۱۶، تمرین نقطه و خط روی شکل های کمانی (۷ دقیقه)

بخش۱۷، روش های ایجاد سطوح (۱۷ دقیقه)

 • فصل پنجم، بخش اول، کار با ساختار داده

بخش۱، کار با لیست ها (۱۴دقیقه)

بخش۲، مهمترین مولفه های ایجاد لیست (۱۵ دقیقه)

بخش۳، مولفه های مدیریت لیست (۹ دقیقه)

بخش۴، کاربرد لیست ایتم (۱۷ دقیقه)

بخش۵، نحوه کار با مولفه شیفت لیست (۱۰ دقیقه)

بخش۶، بررسی مهمترین مولفه های مدیریت لیست (۱۶ دقیقه)

بخش۷، روش های نمایش لیست (۱۴ دقیقه)

بخش۹، ترکیب یا تطابق داده ها

بخش۱۰، ویرایش لیست (۲۱ دقیقه)

بخش۱۱، ویرایش لیست ها (۱۲ دقیقه)

بخش۱۲، مولفه فرمول نویسی (۲۳ دقیقه)

بخش۱۳، تمرین کار با مولفه فرمول نویسی (۸ دقیقه)

بخش۱۴، مرور کلی روی مولفه های ایجاد لیست (۳۰ دقیقه)

بخش۱۵، نمایش مجموعه داده های یک لیست به همراه سورت کردن آنها (۸ دقیقه)

بخش۱۶، سورت کردن به روش دیگر و مدیریت لیست (۷ دقیقه)

بخش۱۷، انتخاب تصادفی،شرط و انتخاب با توجه به شماره آیتم ها (۳۴ دقیقه)

بخش۱۸، روش های گذارش نویسی (۱۳ دقیقه)

بخش۱۹، کار با دامنه ها (۳۰ دقیقه)

بخش۲۰، تقسیم بندی دامنه ها (۱۳ دقیقه)

 • فصل پنجم، بخش دوم

بخش۱، بررسی مهمترین مولفه های زبانه inpout (بیست و هفت، ۲۷ دقیقه)

بخش۲، مرور کلی در خصوص کار با ساختار داده ها (۲۳ دقیقه)

بخش۴، کاربرد graft و felatten (بیست و چهار، ۲۴ دقیقه)

بخش۵، کار با مولفه فیلتر (۹ دقیقه)

بخش۶، کار با مولفه relarive iteme (سیزده، ۱۳ دقیقه)

بخش۷، کار با مولفه spilt tree و explode tree (ده، ۱۰ دقیقه)

بخش۸، کار با مولفه path mapper (بیست و نه، ۲۹ دقیقه)

 • فصل ششم، کنترل گرهای خطوط و سطوح

بخش۱، مولفه های ارزیابی و نقطه گذاری روی خطوط (۲۳ دقیقه)

بخش۲، بررسی مولفه های ارزیابی سطوح (۲۱ دقیقه)

بخش۳، کار با سطوح (۹ دقیقه)

بخش۴، نقطه یابی روی سطوح (۱۱ دقیقه)

بخش۵، نرمال سازی سطوح (۱۴ دقیقه)

بخش۶، تمرین ارزیابی سطوح (۱۱ دقیقه)

بخش۷، نقطه یابی به کمک تداخلات (۱۷ دقیقه)

بخش۸، بررسی مهم ترین مولفه های ارزیابی خطوط (۲۱ دقیقه)

بخش۹، کنترل پذیری شکل ها روی هم دیگر (۹ دقیقه)

بخش۱۰، ایجاد شرط روی کنترل پذیری نقاط (۹ دقیقه)

 • فصل هفتم،جمع بندی پیش از تمرینات

بخش۱، تمرین کار با نقطه و خط (۱۱ دقیقه)

بخش۲، تمرین کار با ساختار داده ها و تفکیک آنها (۱۵ دقیقه)

بخش۳، ویرایش لیست ها از طریق کاهاش آیتم ها و حذف منطقی آنها (۱۶ دقیقه)

بخش۴، کار با spilt list  (هشت ۸ دقیقه)

بخش۵، ایجاد ستون های لوله ای بین دو سطح (۷ ذقیقه)

بخش۶، مرور مجدد در خصوص کار با لیست و شرط (۳۱ دقیقه)

بخش۷، نحوه جابجای موضوعات (۲۲ دقیقه)

بخش۸، روش نقطه یابی (۲۰ ذقیقه)

بخش۹، کار با مولفه نقطه و خط (۵۰ دقیقه)

بخش۱۰، کار با مولفه ریپیت (۱۵ دقیقه)

بخش۱۱، ساخت سطح به روش نقطه یابی (۱۱ دقیقه)

بخش۱۲، تمرین کار با ایجاد شرط (۱۱ دقیقه)

بخش۱۳، نحوه شرط گذاری روی موضوعات (۱۰ دقیقه)

بخش۱۴، کار با مولفه ۴pointsrf (دوزاده ۱۲ دقیقه)

بخش۱۵، ساخت پل به روش نقطه یابی (۲۰ دقیقه)

بخش۱۶، ایجاد الگوهای مثلثی توخالی (۱۲ دقیقه)

بخش۱۷، کاربرد مولفه کمترین و کنترل شکل ها داخل محدوده (۱۰ دقیقه)

بخش۱۸، کاربرد مولفه لیست ایتم و رندوم (۱۲ دقیقه)

بخش۱۹، تمرین ایجاد شرط روی الگوها (۵ دقیقه)

 • فصل۸،بردارها و کار با گراف ها

بخش۱، انتقالات (۳۲ دقیقه)

بخش۲، تمرین کار با انتقالات (۳۱ دقیقه)

بخش۳، ایجاد تابش بند (۱۱ دقیقه)

بخش۴، تغییر مقیاس با استفاده از گراف (۱۶ دقیقه)

بخش۵، کنترل نقاط با گراف (۲۲ دقیقه)

بخش۶، کار با بردارها (۲۴ دقیقه)

بخش۷، تمرین کار با بردارها (۱۲ دقیقه)

 • فصل ۹، ایجاد منطق تغییر پذیری-این فصل شامل ۱۵ قسمت می باشد. مدت ۱۹۲ دقیقه

در این فصل یاد خواهید گرفت که به چه شکل می توانید بین داده های شکل های مختلف ارتباط برقرار کنید و از طریق آنها بخش های از شکل هدف را دچار تغییر کنید 

 • فصل ۱۰، ایجاد منطق تنوع و مورفینگ-این فصل شامل ۱۱ قسمت می باشد.مدت ۱۳۹ دقیقه

در این فصل شما با انواع روش های و حالت های مورف کردن احجام آشنا خواهید شد.

 • فصل ۱۱، ایجاد منطق پخش و توزیع-این فصل شامل ۱۴ قسمت می باشد. مدت ۲۲۶ دقیقه

در این فصل قسمت های بسیار متنوعی برای آشنای با منطق پخش و توزیع داده ها و موضوعات آشنا می شوید. 

 • فصل ۱۲، ایجاد منطق آجرچینی-این فصل شامل ۸ قسمت می باشد.مدت ۱۰۶ دقیقه

در این فصل با چند نمونه ایجاد دیوارهای پارامتریک آجری اشنا خواهید شد.

 • فصل ۱۳، ایجاد منطق نمای پاسخگو-این فصل شامل ۳ قسمت می باشد.مدت ۴۱ دقیقه

قسمت های این فصل شامل آموزش ایجاد نماهای پاسخگو است.

 • فصل ۱۴، ایجاد منطق عاملیت جذب-این فصل شامل ۱۸ قسمت می باشد .مدت ۲۶۹ دقیقه

در این قسمت با انواع روش ها و حالت های ایجاد ویژگی جذب در برنامه گرس هاپر آشنا خواهید شد.

 • فصل ۱۵، ایجاد منطق سلول های ورونوی-این فصل شامل ۲۰ قسمت می باشد.مدت ۳۳۵ دقیقه

در این فصل با انواع روش های ایجاد سلول های ورونی روی شکل های مختلف و چالش های کار با آنها اشنا خواهید شد.

 • فصل ۱۶، ایجاد منطق احجام فولد-این فصل شامل ۴ قسمت می باشد.مدت ۴۱ دقیقه

در این فصل نیز با توجه به عنوان فصل تمرکز ما روی ساخت نماهای فولدینگ یا مثلثی است.

 • فصل ۱۷، ایجاد منطق خرپا و سازه فضاکار-این فصل شامل ۵ قسمت می باشد.مدت ۶۶ دقیقه

در این فصل به ذکر چند نمونه مثل از نحوه ایجاد سازه های فضاکار می پردازیم 

 • فصل ۱۸، ایجاد منطق کار با طبقات-این فصل شامل ۱۱ قسمت می باشد.مدت ۱۶۴ دقیقه

در این فصل تمرکز ما روی مدیریت و روش کنترل کار با طبقات و تغییر و ددفورمه کردن آنها با انواع روش هاست

 • فصل ۱۹، ایجاد منطق کار با بازشوها-این فصل شامل ۴ قسمت می باشد.مدت ۵۳ دقیقه

در این فصل با بعضی از روش های ایجاد بازشو روی سطوح آشنا خواهید شد.

 • فصل ۲۰، ایجاد منطق کار با متابال ها-این فصل شامل ۶ قسمت می باشد.مدت ۵۵ دقیقه

تمرکز اصلی این فصل روی ساخت متابال هاست. چند نمونه از روش های ایجاد متابال در این فصل برای شما قرار گرفته است

 • فصل ۲۱، ایجاد منطق کار با برش ها-این فصل شامل ۱۰ قسمت می باشد.مدت ۱۳۴ دقیقه

در این فصل در خصوص مولفه های ایجاد برش روی سطوح و شکل های سه بعدی چند نمونه مثال انجام داده ایم.

 • فصل ۲۲، ایجاد منطق کار با شبکه و سطوح-این فصل شامل ۱۵ قسمت می باشد.مدت ۲۲۷ دقیقه

در این فصل روی روش های مدیریت شبکه و تغییر سطوح متمرکز هستیم. 

 • فصل ۲۳، ایجاد منطق کار با تصویر-این فصل شامل ۵ قسمت می باشد. مدت ۸۹ دقیقه

تمرکز اصلی این فصل در خصوص تغییر و اصلاح و مدیریت شکل با توجه به تصاویر است. 

 • فصل ۲۴، ایجاد منطق کار با نما و فرم-این فصل شامل ۱۶ قسمت می باشد.مدت ۲۹۴ دقیقه

تمرکز اصلی این فصل در خصوص نحوه طراحی چند نمونه پوسته و نما است. 

 • فصل ۲۵، ایجاد منطق کار با تابش بندها-این فصل شامل ۵ قسمت می باشد. مدت ۷۷ دقیقه

تمرکزاصلی این فصل روی ساخت انواع تابش بندها برای بدنه نما است

 • فصل ۲۶، تمرینات تکمیلی-این فصل شامل ۱۶ قسمت می باشد.مدت ۲۷۰ دقیقه

این فصل شامل یکسری تمرینات تکمیلی است.