آموزش کار با مولفه dispatch در برنامه Grasshopper راینو.

در این پست شما با مولفه dispatch در خصوص نحوه ایجاد شرط در برنامه Grasshopper آشنا می شوید. این اموزش توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

dispatch

ایجاد شرط

dispatch

شرط