آموزش مدلسازی گنبد در محیط راینو به دو روش مختلف

در این پست با نحوه مدلسازی گنبد در محیط راینو آشنا می شوید. این آموزش توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.