درباره سجاد امیدی پور:

مولف کتاب های مکس-وی ری-رویت -گرس هاپر و چندین مقاله و بسته های آموزشی در خصوص مدلسازی معماری و رسانه دیجیتال

کتاب زاغ بور-آموزش پلاگین های گرس هاپر

کتاب زاغ بور-آموزش پلاگین های گرس هاپر

Related posts: کتاب مقدمات طراحی پارامتریک با GrassHopper آموزش الگوریتم تغییر شکل موضوعات با اعمال نیرو در Grasshopper آموزش کار با مولفه Dispatch در برنامه Grasshopper گردش کار بین برنامه Grasshopper و Revit
آموزش وی-ری برای راینو

آموزش وی-ری برای راینو

Related posts: آموزش مدلسازی گنبد در برنامه راینو
آموزش گرس هاپر، ترکیب داده ها در برنامه گرس هاپر

آموزش گرس هاپر، ترکیب داده ها در برنامه گرس هاپر

Related posts: کار با ساختار متنی داده های گرس هاپر آموزش کار با مولفه Dispatch در برنامه Grasshopper گردش کار بین برنامه Grasshopper و Revit ایجاد بازشوهای متغییر در برنامه گرس هاپر
ایجاد بازشوهای متغییر در برنامه گرس هاپر

ایجاد بازشوهای متغییر در برنامه گرس هاپر

Related posts: کار با ساختار متنی داده های گرس هاپر کتاب مقدمات طراحی پارامتریک با GrassHopper آموزش کار با مولفه Dispatch در برنامه Grasshopper گردش کار بین برنامه Grasshopper و Revit
گردش کار بین برنامه Grasshopper و Revit

گردش کار بین برنامه Grasshopper و Revit

Related posts: کار با ساختار متنی داده های گرس هاپر کتاب مقدمات طراحی پارامتریک با GrassHopper مجموعه جزوات آموزش Grasshopper امیدی پور آموزش گرس هاپر، ترکیب داده ها در برنامه گرس هاپر
آموزش کار با مولفه Dispatch در برنامه Grasshopper

آموزش کار با مولفه Dispatch در برنامه Grasshopper

Related posts: کار با ساختار متنی داده های گرس هاپر کتاب مقدمات طراحی پارامتریک با GrassHopper مجموعه جزوات آموزش Grasshopper امیدی پور آموزش الگوریتم تغییر شکل موضوعات با اعمال نیرو در Grasshopper
  • 1
  • 2

آخرین پست های برنامه گرس هاپر

آخرین بسته های آموزشی امیدی پور

X