درباره سجاد امیدی پور:

مولف کتاب های مکس-وی ری-رویت -گرس هاپر و چندین مقاله و بسته های آموزشی در خصوص مدلسازی معماری و رسانه دیجیتال

  • 1
  • 2

لیست بسته های آموزشی امیدی پور

X