خانه

امیدی پور هستم مدیر سایت modelingmylife.com و علاقه بسیاری به مبانی ساخت دیجیتال و طراحی با ابزارهای پارامتریک و تفکر رایانشی در معماری که در این خصوص چندین کتاب و مقاله به چاپ رسوندم. امیدارم مطالب سایت برای شما علاقه مندان مفید باشد.

با تشکر سجاد امیدی پور

سمندر امپراطور-فصل 28 مجموعه اموزشی جامع گرس هاپردسته ها :
Related posts: مجموعه اموزش های طراحی پارامتریک با گرس هاپر- جزوات گرس هاپر کتاب زاغ بور، اموزش پلاگین های برنامه
بسته اموزشی پاراتولز امیدی پور-اموزش فصل 1-26 گرس هاپردسته ها :
Related posts: مجموعه اموزش های طراحی پارامتریک با گرس هاپر- جزوات گرس هاپر کتاب زاغ بور، اموزش پلاگین های برنامه
کتاب زاغ بور، اموزش پلاگین های برنامه گرس هاپردسته ها :
Related posts: مجموعه اموزش های طراحی پارامتریک با گرس هاپر- جزوات گرس هاپر بسته اموزشی پاراتولز امیدی پور-اموزش فصل 1-26
افزونه Bowerbirdدسته ها :
Related posts: جزوه شماره 6 گرس هاپر-کار با چند نقطه جذب کار با مولفه Iso vista در برنامه گرس هاپر
دسته ها :
Related posts: جزوه شماره 5 گرس هاپر-کار با خطوط جذب جزوه شماره 6 گرس هاپر-کار با چند نقطه جذب جزوه
جزوه شماره 11 گرس هاپردسته ها :
Related posts: جزوه شماره 5 گرس هاپر-کار با خطوط جذب جزوه شماره 6 گرس هاپر-کار با چند نقطه جذب جزوه
جزوه شماره 10 گرس هاپردسته ها :
Related posts: جزوه شماره 3 گرس هاپر-کار با نقطه جذب جزوه شماره 4 گرس هاپر-ایجاد محدوده جذب با نقاط جزوه
پخش کردن یا اسکاتر کردن آبجکت ها در محیط راینودسته ها :
Related posts: آموزش گرس هاپر- نمایش رنگی موضوعات در برنامه گرس هاپر آموزش گرس هاپر- نحوه انتخاب گزینشی در برنامه
فصل هشت اموزش مقدماتی گرس هاپردسته ها :
Related posts: تمرینات گرس هاپر بخش اول تا نهم جزوه شماره 5 گرس هاپر-کار با خطوط جذب آموزش گرس هاپر-
انیمت فرم در برنامه مکسدسته ها :
Related posts: جزوه شماره 5 گرس هاپر-کار با خطوط جذب آموزش گرس هاپر- طراحی فرم های نخ نما در محیط
آموزش گرس هاپر-کنترل چرخش پنل های نمای ساختماندسته ها :
Related posts: جزوه شماره 3 گرس هاپر-کار با نقطه جذب جزوه شماره 7 گرس هاپر-کار با خطوط جذب جزوه شماره
تمرینات گرس هاپر بخش اول تا نهمدسته ها :
Related posts: جزوه شماره 5 گرس هاپر-کار با خطوط جذب جزوه شماره 6 گرس هاپر-کار با چند نقطه جذب آموزش

X